6 zasad postępowania ze znakami towarowymi. Krótki poradnik dla prowadzących działalność gospodarczą

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się oferowaniem na rynku towarów i usług. W dobie gospodarki wolnorynkowej istnieje „swobodna gra” podmiotów gospodarczych, które chcąc maksymalizować zyski stosują różne metody i strategie by swój produkt lub usługę wyróżnić, nadając jej wyjątkowy i indywidualny charakter.

„Wyróżnianie” określonego dobra (produktu lub usługi) odbywa się różnymi metodami ale niezwykle skuteczną jest metoda zgłaszania do ochrony znaków towarowych i uzyskiwania dla nich praw wyłącznych.

1. Twój znak musi się wyróżniać.

Ponieważ znakiem towarowym może być:

każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa,

Twój znak towarowy powinien przede wszystkim się odróżniać od innych oznaczeń lub inaczej posiadać zdolność odróżniającą.

Dlatego niezwykle istotną jest dobór odpowiedniego oznaczenia, które nie musi być unikatowe i niespotykane. Ważne jest by stanowiło swoiste signum wyróżniające towar (lub usługę) w obrocie (na rynku).

Jak to zrobić?

Po pierwsze sprawdzić. Badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego przeprowadzone przez rzecznika patentowego da odpowiedź na pytanie jakie są szanse na uzyskanie prawa ochronnego oraz udzieli w specjalnym raporcie odpowiedzi na pytanie co należy zrobić, w sytuacji gdy szanse te są małe (np. będzie rekomendacja dodania grafiki).

photo-1435459025078-9857f8933bc9

Jeśli sprawdzimy i upewnimy się, że nasze oznaczenia ma zdolności rejestracyjne, a grafik przygotuje nam projekty, teraz należy:

2. Przygotować wykaz towarów i usług do znaku towarowego.

Odpowiedni wykaz towarów/usług do drugi istotny element.

Szerzej o zasadach sporządzania wykazu towarów można znaleźć tutaj.

w następnym etapie powinno się

3. Wybrać model ochrony znaku towarowego.

Jeżeli działasz gospodarczo tylko w Polsce i nie myślisz o eksporcie, zgłoś swój znak towarowy w kraju.

Jeśli jednak Twoja działalność wykracza poza granice Polski pomyśl o rejestracji Wspólnotowego Znaku Towarowego. Rejestracja takiego oznaczenia zapewnia właścicielowi znaku ochronę we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej na podstawie tylko jednego zgłoszenia.

Ale gdy działasz na rynkach poza Unią Europejską zastanów się nad zgłoszeniem znaku towarowego w systemie międzynarodowym. Tutaj, zgłaszający, w wyniku jednej rejestracji bądź jednego zgłoszenia znaku podstawowego w Polsce, uzyskuje możliwość uzyskania ochrony we wszystkich krajach członkowskich Związku Madryckiego, i co istotne: ochrona ta jest taka sama, jak ta uzyskana bezpośrednio w poszczególnych państwach.

photo-1424746219973-8fe3bd07d8e3

4. Dokonaj zgłoszenia i przeprowadź postępowanie.

Tutaj radziłbym skorzystać z pomocy specjalisty. Postępowanie zgłoszeniowe nie zawsze kończy się przyznaniem prawa. Często organ przyznający (urząd patentowy) zwraca się z żądaniem zmian, uzupełnień i wyjaśnień, co niekiedy nastręcza wiele trudności.

Aby otrzymać decyzję u udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy powinno się:

  1. Sprawdzić możliwość zarejestrowania nazwy w stosownych bazach znaków towarowych.
  2. Sporządzić wykaz towarów/usług do znaku towarowego, zgodnie z Klasyfikacją Nicejską.
  3. Sporządzić podanie wraz z załącznikami.
  4. Zgłosić.
  5. Opłacić zgłoszenie.
  6. Odpowiadać na pisma urzędowe w toku postępowania zgłoszeniowego.
  7. Opłacić pierwszy okres ochronny, po uzyskaniu decyzji.

5. Jeśli uzyskasz prawo, używaj swojego znaku towarowego.

Używanie znaku towarowego polega w szczególności na:

1) umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem;

2) umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;

3) posługiwaniu się nim w celu reklamy.

Właściciel znaku powinien informować o tym, że jego znak jest zarejestrowany i chroniony. To działanie może odstraszyć podmioty, które mogłyby potencjalnie naruszyć ten znak i będzie pomocne, jeśli dojdzie do postępowania spornego.

photo-1417962798089-0c93ceaed88a

6. Reaguj na naruszenia swojego znaku towarowego

Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarejestrowany znak towarowy informuje konkurentów, że dysponujesz odpowiednimi prawami — ale jeśli inny podmiot wykorzysta ten znak towarowy (lub podobny) bez pozwolenia musisz odpowiednio zareagować (np. przez wysłanie pisma ostrzegawczego do naruszyciela).

Dlatego: upewnij się, że inne podmioty na rynku nie wykorzystują Twojego znaku towarowego.

Monitoruj rynek, śledząc publikacje prasowe, branżowe oraz strony internetowe i sprawdzaj, czy inne firmy nie wykorzystują zarejestrowanego znaku towarowego bez Twojej zgody.

 

 

1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.