Chcesz dowiedzieć się co planuje Twój rynkowy konkurent? Sprawdź jakie znaki towarowe zgłasza do Urzędu Patentowego!

W kolejną rocznicę Bitwy Warszawskiej warto uzmysłowić sobie jak wielką rolę odgrywa dobra informacja. Niewątpliwie, zdobyte przez polski wywiad dane wojskowe o zamierzeniach bolszewików na froncie były jedną z przyczyn zatrzymania pochodu red army.

Jak to się ma do znaków towarowych?

Otóż, pewne informacje o zamierzeniach naszego rynkowego konkurenta możemy zdobyć nie wychodząc z domu. Wystarczy baza znaków towarowych.

Ostatnio w mediach ukazała się informacja, że Samsung zgłosił do USPTO, czyli amerykańskiego urzędu patentowego (United States Patent and Trademark Office) wnioski o udzielenie praw ochronnych na nowe znaki towarowe, między innymi: Mobile Samsung 5G, Samsung Fit, Samsung Expo, S MUSICIAN.

Dokonując dośc pobieżnej analizy warstwy słownej znaków łatwo zauważyć, że każdy z nich niesie jakiś konkretny przekaz. Mobile Samsung 5G – czyżby wielkimi krokami nadchodziła technologia 5G w sieciach mobilnych? Samsung Fit – nowy produkt telekomunikacyjny związany z fitnessem? Samsung Expo – organizacja konferencji i wystaw pod taką nazwą oraz patronatem Spółki? S MUSICIAN – firma tworzy nową aplikację muzyczną dla użytkowników?

Oczywiście to tylko domysły, jednakże warto co jakiś czas dokonać sprawdzenia, co nasz rynkowy konkurent zgłosił do Urzędu Patentowego RP?

Pamiętać należy, że w myśl postanowień Art. 143 Ustawy prawo własności przemysłowej:

O zgłoszeniu znaku towarowego Urząd Patentowy dokonuje ogłoszenia niezwłocznie po upływie 3 miesięcy od daty dokonania zgłoszenia. (…).

Zatem, poczynania naszego konkurenta względem znaków towarowych będą widoczne w bazie znaków towarowych Urzędu Patentowego RP w postaci widniejącej informacji o znaku towarowym, jego formie, klasach towarowych i dacie zgłoszenia.

Zgłoszony znak towarowy może być źródłem ciekawych informacji.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: