Co zrobić gdy Twój były wspólnik zgłosi wasz znak towarowy tylko na siebie?

Taka oto sytuacja i wcale nie fikcyjna.

Mam problem. Prowadziłam wspólny biznes ze wspólnikiem. Wszystko szło dobrze, ale postanowiliśmy zakończyć współpracę. Rozstaliśmy się w zgodzie. Wczoraj zadzwoniła do mnie moja nowa wspólniczka i powiedziała, że sprawdzała bazy Urzędu Patentowego i zauważyła, że mój były wspólnik zgłosił znak towarowy, pod którym kiedyś wspólnie prowadziliśmy nasze byłe przedsięwzięcie. Przecież ten znak nie powinien być zarejestrowany na jego rzecz! Co mam zrobić?

Takie i podobne sytuacje zdarzają się wcale nie tak rzadko. I jest to faktycznie problem. Dotyczą nie tylko znaków towarowych, ale także np. wynalazków. Nie będę pisał o zasadach uczciwości w biznesie, bo słuchając osób po jednej lub po drugiej stronie sporu wniosek nasuwa się jeden: każdy ma jakieś racje i każdy je argumentuje zestawem maili, pism i innych dowodów.

Niemniej jednak, niesmak i irytacja pozostaje. Czy jest się wtedy bezsilnym?

Angry businesswoman with broken mobile phone

Sprawdźmy!

O zgłoszeniu znaku towarowego Urząd Patentowy dokonuje ogłoszenia niezwłocznie po upływie 3 miesięcy od daty dokonania zgłoszenia. Od dnia ogłoszenia osoby trzecie mogą zapoznać się ze wskazanym w zgłoszeniu znakiem towarowym oraz wykazem towarów, dla których znak jest przeznaczony, jak też zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia okoliczności uniemożliwiających udzielenie prawa ochronnego.

Dokonując ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego Urząd Patentowy ujawnia dane:
1) numer zgłoszenia znaku towarowego;
2) datę zgłoszenia znaku towarowego;
3) datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia lub oznaczenie wystawy;
4) nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju;
5) kategorię znaku towarowego lub prawa ochronnego, jeżeli zgłoszenie dotyczy wspólnego znaku towarowego, wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego albo wspólnego prawa ochronnego;
6) określenie znaku towarowego;
7) klasy towarowe.

Przez ogłoszenia znaku towarowego, a więc powyższych siedmiu danych Urząd Patentowy daje możliwości:
1) zapoznania się przez osoby trzecie ze zgłoszonym do rejestracji znakiem towarowym, a potem
2) wystąpienia z obroną ich ewentualnych praw przez wysłanie odpowiedniego:

pisma z uwagami.

Jak to się robi?

Pismo adresowane do Urzędu Patentowego, wskazanie znaku, zgłaszającego, określenie na czym polega naruszenie prawa plus argumentacja. Załączniki z dowodami jak najbardziej wskazane.

Przez wysłanie takiego pisma z uwagami do znaku towarowego nie stajemy się automatycznie stroną toczącego się postępowania w sprawie rejestracji znaku towarowego. Stroną jest ciągle zgłaszający.

Formułowane przez osoby trzecie uwagi, co do istnienia okoliczności uniemożliwiających udzielenie prawa ochronnego (art. 143 Prawa własności przemysłowej – pwp) nie zakreślają ram postępowania zgłoszeniowego. Są one – co najwyżej – materiałem mogącym świadczyć o istnieniu przeszkód do uzyskania prawa ochronnego. Zgodnie bowiem z art. 145 ust. 1 pwp decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego Urząd Patentowy wydaje (a więc czyni to obligatoryjnie), gdy stwierdzi brak ustawowych warunków do uzyskania tego prawa”

(wyr. WSA w Warszawie z 24.4.2007 r., VI SA/WA 126/07, Legalis).

Zatem, jeśli czujesz że zgłoszony przez Twojego byłego partnera biznesowego znak towarowy narusza twoje prawa, pamiętaj, że nie wszystko stracone!

Author: Marcin Barycki

2 thoughts on “Co zrobić gdy Twój były wspólnik zgłosi wasz znak towarowy tylko na siebie?

  1. A co gdy znak zostanie zarejestrowany, bo spóźnie się z uwagami? Czy już jest „po sprawie” czy mogę domagać się jakiegoś unieważnienia?

    1. Witam,
      W polskim prawie istnieją: zakaz udzielania prawa ochronnego na oznaczenia, których używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich oraz zakaz udzielania praw ochronnych na oznaczenia, jeżeli zostały zgłoszone w złej wierze do UPRP w celu uzyskania ochrony. Oba zakazy stanowić mogą podstawę do wniesienia sprzeciwu do Urzędu Patentowego, zgodnie z art. 246 Prawa własności przemysłowej – Pwp (Każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji w ciągu 6 miesięcy od opublikowania w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” informacji o udzieleniu prawa). Ponadto stanowią także podstawę unieważnienia, zgodnie z art. 164 Pwp (Prawo ochronne na znak towarowy może być unieważnione, w całości lub w części, na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania tego prawa).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.