Czas i zasięg terytorialny patentu

Patent ma charakter wyłączny. Czyli uprawniony do takiego wynalazku ma wyłączne prawo do jego używania w sposób zarobkowy lub zawodowy. Jak zawsze w takiej sytuacji rodzą się pytania pytania: na jakim obszarze owo prawo obowiązuje i jak długo?

To zależy…

Co do zasady: patent ma charakter terytorialny i czasowy!

A. Terytorium

Procedura krajowa jest to postępowanie realizowane bezpośrednio przed urzędem patentowym kraju, w którym chce się uzyskać ochronę. W Polsce będzie to oczywiście Urząd Patentowy RP.

Inna procedura ma charakter regionalny. Chodzi tu konkretnie o uzyskanie patentu europejskiego. Procedura ta ma miejsce przed Europejskim Urzędem Patentowym, zgodnie z zasadami określonymi w Konwencji z dnia 5 października 1973 r. o patencie europejskim (zwanej Konwencją monachijską). Decyzja Europejskiego Urzędu Patentowego wywołuje w wyznaczonych przez zgłaszającego państwach – sygnatariuszach takie skutki, jak gdyby były tam udzielone patenty krajowe, na drodze odrębnych postępowań, przed właściwymi urzędami tego państwa.

Jeszcze inne to zgłoszenia międzynarodowe określane jako zgłoszenie w procedurze PCT (Patent Cooperation Treaty). PCT to konwencja międzynarodowa podpisana 19 czerwca 1970 w Waszyngtonie przez 18 państw założycielskich. Obecnie do układu należy 148 państw. Zgłoszenia składane są w urzędach przyjmujących, którymi są krajowe urzędy patentowe lub organizacje międzynarodowe. Zasadą PCT jest to, że zgłaszający, ubiegając się o patent w kilku państwach, dokonuje jednego zgłoszenia, które przed przekazaniem go krajowym urzędom patentowym poddawane jest tzw. procedurze międzynarodowej.

Photogenica_VMP3056741

B. Czas

Czas trwania patentu wynosi dwadzieścia lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku, czyli w chwili kiedy dokumenty wpłyną do urzędu patentowego postaci papierowej lub za pomocą faksu lub w postaci elektronicznej. W przypadku przesłania zgłoszenia faksem oryginał zgłoszenia należy dostarczyć w terminie trzydziestu dni od daty nadania.

Warto pamiętać także, że urząd uznaje zgłoszenie za dokonane, jeżeli zawiera ono co najmniej podanie oraz części wyglądające zewnętrznie na opis wynalazku i na zastrzeżenie patentowe.

Udzielenie patentu ma jednak charakter warunkowy.

Co to oznacza?

Po uzyskaniu decyzji z Urzędu Patentowego należy bezwzględnie uiścić wszelkie opłaty związane z uzyskaniem ochrony!

Należy jednak pamiętać, że dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia patentu jest możliwe dopiero po uzyskaniu patentu.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.