Czy mam wynalazek?

To pytanie zadaje sobie każdy kto tworzy i kreuje.

Zatem, jak najprościej zdefiniować wynalazek?

Wynalazek można określić jako rozwiązanie pewnego zagadnienia technicznego za pomocą określonych środków technicznych. Inaczej rzecz ujmując, mamy pewien problem, który do tej pory nie został rozwiązany lub jego rozwiązanie nie jest zadawalające i wskutek wysiłku intelektualnego człowieka nastąpił pewien krok, którego można określić mianem kroku wynalazczego.

A zatem mamy krok wynalazczy, który jest efektem myśli wynalazczej.

Literatura stwierdza natomiast, że:

przez wynalazek rozumieć należy rozwiązanie jakiegoś problemu przy posłużeniu się zdatnymi do opanowania siłami przyrody dla osiągnięcia przyczynowo przewidywalnego rezultatu leżącego poza sferą intelektualnego oddziaływania człowieka (…) Dla oceny rozwiązania wynalazku należy rozłożyć je na elementy składowe, wśród których są zarówno elementy techniczne, jak i nietechniczne. Rozwiązanie jest patentowalnym wynalazkiem, o ile w obszarze technicznym jest przynajmniej jeden nowy nieoczywisty element. Jeśli wkład wynalazczy leży wyłącznie w obszarze nietechnicznym, rozwiązanie należy uznać za niepatentowalne. (P. Kostański, Prawo własności przemysłowej. Komentarz, w: Legalis. System Informacji Prawnej).

Poniżej przykład wynalazku, który posiada powyższe cechy

dywan

Dywan sukienny charakteryzuje się tym, że przynajmniej jedną warstwę, zwykle powierzchniową, stanowi sukno (1) o gramaturze zawierającej się w przedziale od 1100 do 1500 g/m2, wykonane z przędzy o 100% zawartości wełny lub wełny z około 10% zawartością domieszek znanych materiałów włókienniczych, połączone przez klejenie, szycie, przeszywanie lub folowanie z drugą warstwą sukna (2) lub tkaniną techniczną (3).

Poprzedni wpis:

Następny wpis: