Dofinansowanie projektów dotyczących ochrony własności przemysłowej

Ruszył konkurs, organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), na dofinansowanie projektów dotyczących ochrony własności przemysłowej. Istnieje zatem szansa na pokrycie kosztów usług rzecznika patentowego.

Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które przyczynią się do wsparcie MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) w procesie uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub  międzynarodowym.

Konkurs nie dotyczy jednak tylko zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w terminie: od 22 października 2015 r. do 31 marca 2016 r.

Konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę oraz opublikowanie listy ocenionych projektów zawierającą przyznane oceny z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:

  • uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej
    albo
  • realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 zł, a maksymalna 1 000 000 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:
1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 4 440 000,00 zł
2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 45 560 000,00 zł.

Więcej na stronie PARP

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Author: Marcin Barycki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.