II edycja studiów podyplomowych Prawo nowoczesnych technologii

Ponieważ charakter Patentujemy.com jest edukacyjny, chętnie wspieramy ciekawe inicjatywy, które przyczyniają się do poszerzania wiedzy w szeroko rozumianym prawie własności intelektualnej.

 

Dlatego warto wspomnieć, że przy współpracy merytorycznej Kancelarii Maruta i Wspólnicy, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie prowadzi rekrutację na drugą edycję studiów podyplomowych Prawo nowoczesnych technologii.

Rekrutacja trwa do dnia 15 lutego 2015 r.

Program studiów oparty jest na analizie i ćwiczeniu najbardziej aktualnych problemów prawnych nowoczesnych technologii, zajęcia prowadzone będą przez wysoce wyspecjalizowaną kadrę praktyków z doświadczeniem dydaktycznym.

Studia adresowane są do:
• Radców prawnych i adwokatów
• Prawników wewnętrzni firm informatycznych.
• Osób negocjujących i zarządzających umowami IT.
• Dyrektorów i managerów IT.
• Kierowników projektów informatycznych.

Dzięki uczestnictwie w studiach podyplomowych Uczestnicy:
• poznają zasady sporządzania umów IT, w tym umów na wdrożenie systemu informatycznego, umów outsourcingowych, utrzymaniowych, umów licencji na oprogramowanie itp.,
• poznają praktyczne prawne aspekty udostępnienia oprogramowania w modelu SaaS/IaaS,
• zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie negocjacji umów IT,
• poznają zasady zawierania umów IT w trybie zamówień publicznych,
• zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie sporządzania regulaminów serwisów internetowych oraz ochrony danych osobowych w projektach IT,
• poznają praktyczne prawne aspekty handlu elektronicznego, e-marketingu, świadczenia usług drogą elektroniczną itp.,
• poznają podstawowe zasady zarządzania projektami IT, w tym metodyki projektowe,
• będą mogli uzyskać praktyczną wiedzę z zakresu prawa IT od grona doświadczonych praktyków na co dzień obsługujących skomplikowane i nowatorskie projekty IT.

Ramowy Program Studiów

• Wykład Inauguracyjny
• Prawo własności intelektualnej w projektach IT (prawo autorskie, patenty, bazy danych, multimedia)
• Zarządzenie projektami IT
• Umowy na wdrożenie systemu informatycznego
• Usługi IT – (outsourcing, serwis, doradztwo, budowa SLA, finansowanie itp.)
• Prawne aspekty outsourcingu IT (umowy outsourcingowej, utrzymaniowe, serwisowe)
• Negocjacje projektów IT
• Spory sądowe i postępowania arbitrażowe w IT
• E- Sądownictwo
• Międzynarodowe regulacje prawne w IT
• Prawne aspekty handlu elektronicznego
• Prawne aspekty świadczenia usług drogą elektroniczną
• Prawne aspekty podpisu elektronicznego
• Marketing w Internecie
• Prawne aspekty e-marketingu w Internecie
• Ochrona danych osobowych
• Prawo konkurencji a prawo w IT
• E-Administracja
• Prawo Zamówień Publicznych w projektach IT
• Opodatkowanie kontraktów IT (licencje, usługi IT)
• Konsultacje i obrona pracy

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 200 (razem z egzaminem)

Zainteresowani proszeni są o kontakt pod nr tel.: +48 (22) 519 22 07

Poprzedni wpis:

Następny wpis: