Jak nie skończyć, kiedy się jeszcze dobrze nie zaczęło? Krótka rozprawa o utracie nowości

Problem utraty nowości przez wynalazek może dotknąć każdego wynalazcę. Niekiedy w przypływie entuzjazmu z powodu dokonanego odkrycia lub chęci szybkiego znalezienia nabywcy, który „kupi pomysł” może dojść do zniweczenia pracy wielu lat.

Jak temu zapobiec?

Oto krótki poradnik, dla tych którzy tworzą.

Jednym z trzech istotnych warunków udzielenia ochrony patentowej na wynalazek jest jego nowość, a wynalazek jest nowy jeśli nie jest on częścią stanu techniki.

Co to jest zatem ów stan techniki?

Przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób.

Za stanowiące część stanu techniki uważa się również informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych, korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa, nieudostępnione do wiadomości powszechnej, pod warunkiem ich ogłoszenia w sposób określony w ustawie.

art. 25 ust. 2 i 3 Ustawy Prawo własności przemysłowej.

Zatem jak można szerzej wyjaśnić pojęcie: udostępnienie do wiadomości powszechnej?

Udostępnienie do wiadomości powszechnej, określane jest także jako ujawnienie. Może ono nastąpić w praktycznie dowolny sposób, ale musi przedstawiać rozwiązanie w sposób umożliwiający jego urzeczywistnienie.

Inaczej rzecz ujmując, gdy znawca z danej dziedziny techniki jest w stanie na podstawie ujawnionych informacji urzeczywistnić (zrealizować) wynalazek, to wtedy dochodzi do jego ujawnienia, a więc w konsekwencji utraty nowości przez rozwiązanie.

Powszechnym sposobem takiego ujawnienia jest publikacja istoty wynalazku w Internecie.

 

Innym przykładem ujawnienia jest także publikacja książkowa w kraju lub za granicą (nawet jednorazowa, epizodyczna), o ile przedstawia rozwiązanie w takiej postaci, w jakiej je zgłoszono, nawet w rzadko używanym języku.

Dostępność dokumentacji w publicznej bibliotece, przedstawienie rozwiązania w referacie, na wykładzie, ustne opisanie jego mechanizmu kontrahentom, zaoferowanie towaru wraz z instrukcją obsługi, bez zastrzeżenia poufności także prowadzą do ujawnienia szkodzącego nowości wynalazku.

Źródło: P. Kostański, Prawo własności przemysłowej, System Informacji Prawnej Legalis

Photogenica_VMP3056741

Pamiętać także należy, że

w celu zniweczenia przymiotu nowości wystarcza stworzenie możliwości zaznajomienia się z wynalazkiem (wzorem użytkowym) w taki sposób, aby przeciętny specjalista mógł na tej podstawie stosować wynalazek (wzór użytkowy) i jest kwestią całkowicie obojętną, czy i jak szerokie grono osób rzeczywiście zaznajomiło się z tą informacją lub jak szerokiemu gronu osób możliwość taką stworzono.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 marca 2002 r. (II SA 3487/01).

Co ciekawe, inaczej powinno się spoglądać na sytuację, gdy dochodzi do przedstawienia wynalazku wąskiej grupie osób, pod warunkiem, że zagwarantowano zasady poufności.

Jak zagwarantować taką poufność?

Co do zasady, gwarancja poufności nastąpić może na podstawie

1) umowy, zwanej z języka angielskiego NDA, czyli non-disclosure agreement lub CDA – confidential disclosure agreement,

2) ustawy, np. ochrona tajemnicą państwową, zawodową,

3) zwyczaju – praktyki, przykładowo nie szkodzi nowości także ujawnienie istoty wynalazku pracownikom jednostek badawczych, gdyż z istoty stosunku pracy i charakteru pracy pracowników naukowo-badawczych wynika obowiązek zachowania poufności.

Z punktu widzenia wynalazców, którzy przychodzą do kancelarii istotne znaczenie ma właśnie umowa dotycząca zachowania poufności, bowiem często przed zgłoszeniem danego rozwiązania pierwsze kroki kierują do potencjalnych kontrahentów .

Umowa taka ma na celu uregulowanie wzajemnych stosunków związanych z przekazywaniem między stronami informacji poufnych w związku z podejmowaną współpracą i ochroną takich informacji, uzyskanych w toku negocjacji, rokowań zmierzających do zawarcia umowy właściwej (np. licencyjnej).

Jak stworzyć taką umowę?

1. Sprecyzować dokładnie przedmiot umowy, czyli co będzie informacjami poufnymi.

2. Określić kary umowne za naruszenie zasad poufności.

3. Podać czas trwania umowy.

4. Ustalić procedurę postępowania z informacjami poufnymi.

5. Wyodrębnić zobowiązania strony otrzymującej informacje poufne.

Pamiętać należy, że podpisywanie takich umów to absolutny standard w biznesie. Potencjalny nabywca lub licencjobiorca wynalazku nie powinien mieć absolutnie żadnych obiekcji przed jej podpisaniem. Oczywiście treść poszczególnych punktów umowy można negocjować.

Author: Marcin Barycki

2 thoughts on “Jak nie skończyć, kiedy się jeszcze dobrze nie zaczęło? Krótka rozprawa o utracie nowości

  1. Dzień dobry, a co w momencie kiedy ja jeszcze nie wiem, czy mam wynalazek czy wzór użytkowy? Jak mam wyglądać taka umowa? Co mam wpisać w przedmiocie?

    1. Witam, proponowałbym aby w umowie nie określać jednoznacznie że przedmiotem umowy jest wynalazek czy wzór. Proszę pisać o rozwiązaniu pod roboczym, jakimś roboczym tytułem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.