Jeśli nie zgadzasz się na rejestrację określonego znaku towarowego – zgłoś swoje uwagi do Urzędu Patentowego.

O zgłoszeniu znaku towarowego Urząd Patentowy dokonuje ogłoszenia niezwłocznie po upływie 3 miesięcy od daty dokonania zgłoszenia.

Od dnia ogłoszenia osoby trzecie mogą zapoznać się ze wskazanym w zgłoszeniu znakiem towarowym oraz wykazem towarów, dla których znak jest przeznaczony, jak też zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia okoliczności uniemożliwiających udzielenie prawa ochronnego.

Osoby trzecie mogą zgłaszać uwagi Urzędu Patentowego, co do okoliczności uniemożliwiających udzielenie prawa ochronnego. Poprzez zgłoszenie uwag (zastrzeżeń) do znaku towarowego, podmiot je sygnalizujący nie staje się stroną toczącego się postępowania w sprawie rejestracji znaku towarowego.

„Formułowane przez osoby trzecie uwagi, co do istnienia okoliczności uniemożliwiających udzielenie prawa ochronnego nie zakreślają ram postępowania zgłoszeniowego. Są one – co najwyżej – materiałem mogącym świadczyć o istnieniu przeszkód do uzyskania prawa ochronnego. Decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego Urząd Patentowy wydaje, gdy stwierdzi brak ustawowych warunków do uzyskania tego prawa

(wyrok WSA w Warszawie z 24.4.2007 r., VI SA/Wa 126/07, niepubl., źródło: Legalis. System Informacji Prawnej).

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.