Kiedy wynalazek staje się patentem?

Podczas spotkań z twórcami i wynalazcami poniższe informacje zawsze są podawane, bowiem stanowią punkt wyjścia do dalszych prac nad zgłoszeniem patentowym. Dlatego dziś garść informacji o kwestii kluczowej. Zagadnienia jest szerokie, ale warto w tej materii znać pewne podstawy.

Jak mówi art. 24 Ustawy prawo własności przemysłowej:

patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.

Zatem wynalazek, aby mógł zostać opatentowany, musi spełniać trzy podstawowe kryteria: być:

  • nowy, czyli nie być częścią stanu techniki,
  • posiadać poziom wynalazczy a więc wynalazek nie może wynikać dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki,
  • i nadawać się do przemysłowego stosowania – według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa.

Dodać należy, że przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu (jest to przede wszystkim data zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego), zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób.

Za stanowiące część stanu techniki uważa się również informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych, korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa, nieudostępnione do wiadomości powszechnej, pod warunkiem ich ogłoszenia w sposób określony w ustawie.

Warto dodać, że istnieje możliwości udzielenia patentu na wynalazek dotyczący nowego zastosowania substancji stanowiącej część stanu techniki lub użycia takiej substancji do uzyskania wytworu mającego nowe zastosowanie, czyli stara substancja ale nowe jej zastosowanie.

clock mechanism

Wynalazek jest rozwiązaniem o charakterze technicznym, przy czym pod pojęciem techniki rozumieć należy metody i sposoby oddziaływania na nieożywioną lub ożywioną materię, które służą zaspokajaniu praktycznych potrzeb człowieka. Aby przyjąć, że dane rozwiązanie jest techniczne, musi ono należeć do owych metod lub sposobów oddziaływania na nieożywioną lub ożywioną materię i służyć do zaspokajania praktycznych potrzeb człowieka.

Charakter techniczny ma także rozwiązanie, które dotyczy takich metod lub do nich się odnosi albo które zostało scharakteryzowane za pomocą metod lub sposobów oddziaływania na nieożywioną lub ożywioną materię, które służą zaspokajaniu praktycznych potrzeb człowieka.

O poziomie wynalazczym danego rozwiązania możemy mówić, jeżeli różni się ono poważnie od innych znanych już rozwiązań, zarówno pod względem stawianych celów, jak i zastosowanych środków technicznych.

Istotne jest to, że na etapie tworzenia dokumentacji zgłoszeniowej podanie konkretnych efektów ekonomicznych, jakie ma przynieść wynalazek nie jest konieczne, a niekiedy wręcz niemożliwe, ponieważ gospodarczą wartość danego wynalazku zweryfikuje dopiero rynek.

Zródło: P. Kostański, Prawo własności przemysłowej. Komentarz w: System Informacji prawnej Legalis

Author: Marcin Barycki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.