Ochrona wzoru przemysłowego – słów kilka…

Ostatnio obserwuję dość wzmożone zainteresowanie ochroną wzorów przemysłowych. Coraz więcej przedsiębiorców, ale i nie tylko, bo zdarzają się także osoby fizyczne pyta o możliwość ochrony pomysłu na swój design.

Co ciekawe, pomysły te dotyczą różnych dziedzin: od bram garażowych po kartki pocztowe…

Często wzór przemysłowy mylony jest z innymi przedmiotami własności przemysłowej, stąd powstała w mojej głowie potrzeba tych słów kilku

Według definicji zawartej w art. 103 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo własności przemysłowej (PWP):

Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych.

Generalna idea jest taka: prawo z rejestracji wzoru przemysłowego przyznawane jest tym „produktom”, które spełniają określone funkcje estetyczne i użytkowe, a także wnoszą „coś nowego” do wzornictwa przemysłowego, czyli poszerzają bazę designów.

Oczywiście mogą chronione być również wzory realizujące cele inne, aniżeli estetyczne, pod warunkiem że postać wytworu nie wynika wyłącznie z jego funkcji technicznej, bowiem:

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego nie obejmuje cech wytworu wynikających wyłącznie z jego funkcji technicznej oraz które muszą być odtworzone w dokładnej formie i wymiarach w celu umożliwienia mechanicznego połączenia go lub współdziałania z innym wytworem (art. 107 ust. 1 PWP).

Inaczej rzecz ujmując: liczy się estetyka, a nie technika.

Najważniejsze przy definiowaniu danego wzoru przemysłowego jest określenie jego postaci. Tłumacząc osobom zainteresowanym na czym polega owa postać, często używam określenia wygląd, a więc zewnętrzne, wizualnie postrzegane właściwości produktu.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: