Posted in Znaki, loga i inne oznaczenia

Używacz uprzedni, czyli jak zgodnie z prawem używać cudzy znak towarowy

Posted in Patenty i wzory

Patentować czy nie? Odwieczne pytanie każdego wynalazcy…

Posted in Inspiracje

Jak najlepiej ochronić swój projekt? Czyli słów kilka o wzorach przemysłowych w UE

Posted in Patenty i wzory

Co nie jest wynalazkiem, czyli jakie rozwiązania nie warto zgłaszać do Urzędu Patentowego

Posted in Patenty i wzory

Patent nie musi być rewolucyjny! Przykłady i przesłanki…

Posted in Opinie i analizy

Ochrona własności przemysłowej za pół ceny dla małych i średnich przedsiębiorców! Rusza nowy program Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Posted in Patenty i wzory

Wynalazek, któremu może być przyznana ochrona patentowa

Posted in Patenty i wzory

Udzielenie przez Urząd Patentowy patentu na wynalazek nie jest automatycznym potwierdzeniem braku naruszenia praw osób trzecich

Posted in Design i wzory przemysłowe

Korzystanie z cudzego wzoru przemysłowego nie zawsze jest naruszeniem prawa…

Posted in Znaki, loga i inne oznaczenia

Na znak towarowy zawierający wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu nie uzyskasz prawa ochronnego

Posted in Znaki, loga i inne oznaczenia

Jeśli masz zarejestrowany znak towarowy sprawdzaj czy Urząd Patentowy nie zarejestrował znaku kolidującego z Twoim!

Posted in Znaki, loga i inne oznaczenia

Używanie znaku towarowego różniącego się do zarejestrowanego

Posted in Patenty i wzory

Wymyśliłeś wzór użytkowy? Nie ujawniaj go przed zgłoszeniem do Urzędu Patentowego!

Posted in Inspiracje

Zasady sporządzania rysunku w zgłoszeniu wzoru użytkowego

Posted in Inspiracje

Jak przedłużyć prawo ochronne na znak towarowy. Zasady, warunki i opłaty.

Posted in Inspiracje

Uważaj na usterki formalne w dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku. Jeśli ich nie usuniesz możesz doprowadzić do zakończenia postępowania patentowego!

Posted in Inspiracje

Głosuj na nas w konkursie Blog ROKU 2015!

Posted in Inspiracje

Reklama kontekstowa niebezpieczna dla właścicieli marek!

Posted in Inspiracje

Sprawozdanie o stanie techniki = urzędowa ocena szans na uzyskanie patentu

Posted in Inspiracje

Przeniesienie prawa do uzyskania patentu na inną osobę w trakcie postępowania zgłoszeniowego przed Urzędem Patentowym. Możliwe czy nie?