Korzystanie z cudzego wzoru przemysłowego nie zawsze jest naruszeniem prawa…

8 maja 2016

Zajrzyjmy do przepisów… Art. 105 ust. 2 Prawa własności przemysłowej mówi, że: Przez uzyskanie prawa z rejestracji uprawniony nabywa prawo wyłącznego korzystania z wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej Jak to jest w praktyce? Ktoś: tworzy wzór przemysłowy, rzecznik patentowy sporządza stosowny opis i zgłasza go do Urzędu Patentowego, a po przeprowadzeniu […]

Przeczytaj cały artykuł →

Na znak towarowy zawierający wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu nie uzyskasz prawa ochronnego

3 maja 2016

Polska jest chyba jedynym krajem w Europie, który może precyzyjnie określić datę narodzin swojego godła. Po koronacji Przemysła II, 26 czerwca 1295 r. w Gnieźnie, znak orła stał się herbem zjednoczonego na nowo Królestwa Polskiego. Wizerunek polskiego orła zmieniał się przez wieki.  Po częściowo wolnych wyborach do Sejmu w czerwcu 1989 r., parlament – tzw. Sejm […]

Przeczytaj cały artykuł →

Jeśli masz zarejestrowany znak towarowy sprawdzaj czy Urząd Patentowy nie zarejestrował znaku kolidującego z Twoim!

30 kwietnia 2016

Zmiana przepisów jaka weszła 15 kwietniu br. jest dość istotna i wywraca w zasadzie dotychczasowy system zgłaszania znaków towarowych. Nowelizacja prawa własności przemysłowej, jaka się dokonała upodobniła system krajowy do unijnego oraz w zasadzie nieformalnie nałożyła na właścicieli znaków towarowych nowe obowiązki. Jak było dawniej? Do tej pory Urząd Patentowy badał tzw bezwzględne i względne przeszkody rejestracji. Oznaczało […]

Przeczytaj cały artykuł →

Używanie znaku towarowego różniącego się do zarejestrowanego

14 kwietnia 2016

Problematyka używania znaku towarowego, który różni się od znaku  na który Urząd Patentowy udzielił prawa ochronnego dość często pojawia się w obrocie gospodarczym, bowiem rzadko Uprawniony używa dokładnie tego samego oznaczenia. Często pojawiają się zmiany dotyczące kolorystyki, kroju czcionek, dodawania dodatkowych elementów etc. Wtedy rodzi się pytanie: czy taki znak towarowy jest jeszcze chroniony czy już nie? […]

Przeczytaj cały artykuł →

Wymyśliłeś wzór użytkowy? Nie ujawniaj go przed zgłoszeniem do Urzędu Patentowego!

31 marca 2016

Aby wzór użytkowy uzyskał prawo musi być przede wszystkim nowy, czyli nie może być częścią aktualnego stanu techniki (stanu wiedzy). Odwróćmy nieco problem i odpowiedzmy sobie na pytanie: kiedy wzór użytkowy nie jest nowy? Wzoru użytkowego nie uważa się za nowy, jeżeli przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego, czyli przede wszystkim przed datą jego […]

Przeczytaj cały artykuł →

Zasady sporządzania rysunku w zgłoszeniu wzoru użytkowego

19 marca 2016

Rysunek we wzorze użytkowym to element kluczowy zgłoszenia. Jego zadaniem jest dostateczne ilustrowanie rozwiązania. Zgłoszenie  wzoru użytkowego w celu uzyskania prawa ochronnego  powinno obejmować: podanie zawierające co najmniej oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wniosek o udzielenie prawa ochronnego; opis wzoru użytkowego ujawniający jego istotę; zastrzeżenie lub zastrzeżenia ochronne zawierające zespół cech technicznych niezbędnych do określenia przedmiotu wynalazku czy […]

Przeczytaj cały artykuł →

Jak przedłużyć prawo ochronne na znak towarowy. Zasady, warunki i opłaty.

10 marca 2016

Prawo do znaku towarowego powstaje w chwili wydania przez UP pisemnej decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, ale czas jego  trwania biegnie od daty prawidłowego zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP. Opłatę za pierwszy okres ochrony znaku towarowegowskazuje Urząd Patentowy w decyzji warunkowej o udzieleniu prawa. Należy ją wnieść w terminie trzech miesięcy od dnia […]

Przeczytaj cały artykuł →

Uważaj na usterki formalne w dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku. Jeśli ich nie usuniesz możesz doprowadzić do zakończenia postępowania patentowego!

3 marca 2016

Jeśli dokonamy zgłoszenia wynalazku w  Urzędzie Patentowym RP, to w przeciągu kilku dni otrzymamy urzędowe potwierdzenie, w którym figuruje numer, data (pierwszeństwa) oraz dane zgłaszającego. Następnie, po sprawdzeniu przez Urząd czy została uiszczona opłata zgłoszeniowa następuje badanie kompletności dokumentacji oraz badanie wszelkich aspektów formalno-prawnych. To, obok badania merytorycznego niezwykle istotny etap zgłoszeniowej procedury patentowej przed Urzędem Patentowym RP. W przypadku […]

Przeczytaj cały artykuł →

Głosuj na nas w konkursie Blog ROKU 2015!

28 lutego 2016

Dokładnie trzy lata temu zaczęliśmy! Z małego przedsięwzięcia staliśmy się jednym z bardziej znanych blogów specjalistycznych.  Przez te lata staraliśmy się działać jako internetowy poradnik dla tych, którzy tworzą, kreują i zmieniają rzeczywistość… Byliśmy obecni na konferencjach, szkoleniach i wykładach, prowadziliśmy warsztaty i doradzaliśmy indywidualnie… Wielu z naszych czytelników trafiło później do naszej Kancelarii barycki.com i co istotne: wielu […]

Przeczytaj cały artykuł →

Reklama kontekstowa niebezpieczna dla właścicieli marek!

15 lutego 2016

Jak wskazuje ostatni EU Obvervatory online advertising moze poważnie zagrażać firmom korzystającym z tego typu promocji. Raport (link na końcu artykułu) analizuje jak reklama kontekstowa moze wspomagać strony internetowe podejrzane o naruszenie praw własności przemysłowej (pwp). W szczególności analizuje on marki i sektory, ktore korzystaja z tej formy promocji oraz przeprowadza analizę firm reklamowych. Podczas, gdy […]

Przeczytaj cały artykuł →

Sprawozdanie o stanie techniki = urzędowa ocena szans na uzyskanie patentu

28 stycznia 2016

Urząd Patentowy sporządza dla każdego zgłoszenia wynalazku i wzoru użytkowego podlegającego ogłoszeniu sprawozdanie o stanie techniki, obejmujące wykaz publikacji, które będą brane pod uwagę przy ocenie zgłoszonego wynalazku, a następnie przekazuje je zgłaszającemu. W sprawozdaniu Urząd Patentowy zamieszcza dokumenty, które mają być brane pod uwagę przy ocenie zdolności patentowej zgłoszonego wynalazku. O jakie dokumenty chodzi? Są to przede wszystkim publikacje podważające: nowość poziom […]

Przeczytaj cały artykuł →

Przeniesienie prawa do uzyskania patentu na inną osobę w trakcie postępowania zgłoszeniowego przed Urzędem Patentowym. Możliwe czy nie?

4 stycznia 2016

Temat ciekawy i zarazem budzący spore wątpliwości. W przypadku przeniesienia (np sprzedaży) nie tylko patentu ale także prawa ochronnego do wzoru użytkowego i znaku towarowego czy też prawa z rejestracji wzoru przemysłowego sprawa wydaje się prosta. Takie „gotowe” prawo można przenieść. A co się dzieje jeśli „tylko” zgłosiliśmy nasz przedmiot do Urzędu Patentowego i postępowanie dalej […]

Przeczytaj cały artykuł →

Odświeżasz biznes? Odśwież swój znak towarowy!

28 grudnia 2015

Rzecz  z pozoru wydaje się banalna. Jeśli zaczynasz prowadzić biznes? Koniecznie zgłoś do ochrony swój znak towarowy! To proste i pożądane posunięcie. A co w przypadku, gdy zmieniasz swój dotychczasowy model biznesowy albo Twoje obecne przedsięwzięcie straciło reputację w jakimś zakresie? Wtedy słusznym wydaje się podejście globalne, czylizmiana dotychczas używanego znaku towarowego na nowszy (odświeżony), tak aby […]

Przeczytaj cały artykuł →

Chcesz zgłosić swoje rozwiązanie do Urzędu Patentowego? Krótki kurs co nigdy nie będzie wzorem użytkowym

15 grudnia 2015

Niekiedy twórcy są przekonani, że wymyślili coś, co jest warte zgłoszenia do Urzędu Patentowego. Często myślenie jest w takim przypadku następujące:„Wynalazek to raczej nie jest bo jest za mało skomplikowane, więc pewnie jest to wzór użytkowy”.  Tymczasem, zgodnie z definicją, wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia […]

Przeczytaj cały artykuł →

Pomysł na patent. Problem z poziomem wynalazczym

6 grudnia 2015

Ponownie wracam do wpisu dotyczącego cyklu: Pomysł na patent. Problem z poziomem wynalazczym. Kiedyś zajmowałem się tematem poziomu wynalazczego. Ponieważ ciągle otrzymuję pytania o to zagadnienia, postanowiłem wrócić ze starym wpisem i nowymi przykładami dla uzupełnienia. Często na spotkaniach dotyczących patentu, klienci zadają mi pytanie: czy ich rozwiązanie jest w ogóle „wynalazcze”, czyli czy posiada jakikolwiek poziom wynalazczy? Poziom wynalazczy to […]

Przeczytaj cały artykuł →

Planujesz zgłosić wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy? Do 31 marca 2016 r. ochrona własności przemysłowej za pół ceny…

22 listopada 2015

Planujesz zgłosić, bronić bądź unieważniać wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy? Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje specjalistyczne narzędzie finansowe „Ochrona własności przemysłowej” dla małych i średnich przedsiębiorców zarejestrowanych na terytorium Polski w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020. Możesz zaoszczędzić do 50% kosztów takiego postępowania albo w ramach planowanej kwoty znacznie […]

Przeczytaj cały artykuł →

Rejestracja interfejsu jako wzoru przemysłowego

17 listopada 2015

Pewnie nie jeden właściciel sklepu internetowego, oryginalnej strony www, wyszukiwarki np hoteli zastanawiał się jak może chronić design – wygląd swojej strony. Oczywiście w grę wchodzi prawo autorskie, przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ale czy tylko? Jawi się wtedy koncepcja rejestracji interfejsu jako wzoru przemysłowego. Pamiętajmy jednak, że ochrona udzielana na wzory przemysłowe dotyczy jedynie wyglądu zewnętrznego […]

Przeczytaj cały artykuł →

Urząd Patentowy odmówił udzielenia patentu na Twoje rozwiązanie? Pomyśl o wzorze użytkowym

1 listopada 2015

Wielu twórców uważa, że po odmownej decyzji Urzędu Patentowego RP o udzieleniu patentu na wynalazek droga do uzyskania jakiegokolwiek prawa wyłącznego jest zamknięta. Tymczasem w myśl przepisów Prawa własności przemysłowej istnieje możliwość „przekształcenia” naszego rozwiązania z wynalazku na wzór użytkowy. Zatem: W toku rozpatrywania zgłoszenia wynalazku lub w okresie dwóch miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji o […]

Przeczytaj cały artykuł →

Chcesz mieć patent? Nie ujawniaj wynalazku przed zgłoszeniem go do Urzędu Patentowego

22 października 2015

Powtarzam wpis, bo ostatnio sporo osób pyta mnie o sprawy związane z ujawnieniem. Mam taką sugestię, że w dobie nagrywania rozmów w restauracjach warto do tematu podejść poważnie Często spotykanym zjawiskiem jest zaprzepaszczenie zdolności patentowej przez samego wynalazcę, który wygłasza publicznie wykład i  przedstawia swój wynalazek ujawniając jego istotę lub publikuje swoje rozwiązanie w prasie nim zgłosi go […]

Przeczytaj cały artykuł →

Masz wzór przemysłowy? Sprawdź jego nowość i indywidualny charakter.

11 października 2015

Wzór przemysłowy uznaje się za nowy, jeżeli przed datą pierwszeństwa (najczęściej jest to data jego zgłoszenia w odpowiednim urzędzie) identyczny wzór nie został udostępniony publicznie. Dodać należy, że nie stanowi przeszkody dla udzielenia prawa z rejestracji ujawnienie wzoru w ciągu 12 miesięcyprzed datą pierwszeństwa do uzyskania tego prawa, jeżeli ujawnienie nastąpiło przez twórcę lub jego następcę […]

Przeczytaj cały artykuł →