Patent można uzyskać także na sposób

Zazwyczaj wynalazek lub patent czyli opatentowany wynalazek kojarzy się z jakimś urządzeniem, czy też produktem. Tymczasem jest to połowa prawdy. Sporą część zgłoszeń patentowych stanowią sposoby.

O tym, czy w konkretnym wypadku mamy do czynienia z patentem na produkt, czy z patentem na sposób, rozstrzyga treść zastrzeżeń patentowych. O zastrzeżeniach patentowych można znaleźć tutaj.

Przykładem patentu na sposób może być Sposób montażu kanałów spalin (nr 217427), czy też Sposób układania podbudowy drogowej ( nr 161945).

Rozróżnienie tych dwóch rodzajów patentów ma istotne znaczenie. Jest nie tylko pomocne przy określeniu co chcemy chronić, ale ma także swoje konsekwencje w przyszłości, a konkretnie kiedy już uzyskamy patent.

 

new shiny pipes and large pumps in industrial boiler room

 

Otóż uprawniony z patentu na produkt może zakazać osobie trzeciej, niemającej jego zgody, korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy polegający na wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku.

I co ważne ochrona istnieje niezależnie od tego jaką metodą ten produkt został wytworzony.

Natomiast uprawniony z patentu na sposób może zakazać osobie trzeciej, niemającej jego zgody, korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy polegający na stosowaniu sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem.

Oczywiście ochrona produktów określonego procesu (technologii) odnosi się tylko do tych chronionych sposobów (procesów), które mają naturę produkcyjną, to znaczy – po ich zastosowaniu powstaje pewien produkt.

Należy także wiedzieć, że patent na wynalazek dotyczący sposobu wytwarzania obejmuje także wytwory uzyskane bezpośrednio tym sposobem.

A zatem uprawnionemu z takiego patentu przysługuje prawo zakazywania osobom drugim nie tylko wytwarzania według opatentowanego sposobu, lecz także zarobkowego lub zawodowego korzystania z wytworów uzyskanych tym sposobem.

Sytuacja, w której ochrona patentu udzielonego na wynalazek będący sposobem rozciąga się również na produkty wytworzone bezpośrednio tym sposobem nazywana jest często pośrednią ochroną produktów.

patented rubber stamp

Na zakończenie można stwierdzić, że istnieje kategoria mieszana, tj.: patent zarówno na sposób, jak i urządzenie. Przykładem może być: Sposób i urządzenie do montażu zbiorników o osi pionowej (nr 213594).

Author: Marcin Barycki

2 thoughts on “Patent można uzyskać także na sposób

    1. Witam i dziękuję za wpis.
      Jak wiadomo podstawowym z warunków udzielenia ochrony patentowej na wynalazek jest jego nowość. Należy pamiętać, że ocena nowości wynalazku nie może ograniczać się do oceny nowości poszczególnych cech technicznych tego wynalazku, ale musi też uwzględnić ich zestawienie. Zatem musi ona obejmować i sposób i urządzenie. Dodam ponadto, że brak nowości musi dotyczyć całego zgłoszonego rozwiązania. Nie jest wystarczające wskazanie, że niektóre spośród elementów rozwiązania są znane w stanie techniki. Fakt, że poszczególne środki techniczne użyte do realizacji danego rozwiązania są znane, nie przesądza jeszcze o braku zdolności patentowej, ponieważ wzajemne połączenie tych znanych środków może stanowić rozwiązanie techniczne nowe i nieoczywiste.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.