Patentujemy.com na Kongresie Innowacji Polskich w Krakowie

W dniu 10 marca mieliśmy okazję wystąpić na Kongresie Innowacji Polskich podczas Sesji Plenarnej organizowanej przez Gazetę Wyborczą pod nazwą:

Innowacyjność w trójkącie: nauka-biznes-administracja.

Wygłoszony wykład pod tytułem:

Prawo Własności Przemysłowej – przedmiot i zasady ochrony (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe)

miał charakter warsztatowy i stanowił kompilację informacji o powyższych przedmiotach prawa własności przemysłowej.

innoAdresatami wykładu byli przedsiębiorcy oraz osoby zainteresowane szeroko rozumianą działalnością innowacyjną, które otrzymały porcję informacji o samych przedmiotach, zasadach udzielania prawa na wynalazki, wzory użytkowe i wzory przemysłowe, podstawowych procedurach zgłoszeniowych. Całość podanej wiedzy uzupełniona była przykładami pochodzącymi, zwłaszcza z mojej praktyki zawodowej.

Wkrótce na naszym portalu ukaże się szersza wersja prezentacji dotycząca tego typu zagadnień.

 

Poprzedni wpis:

Następny wpis: