Pomysł na patent

Dzisiaj z cyklu POMYSŁ NA PATENT przedstawię Ci taki to oto opatentowany wynalazek:

Bez tytułu

No i pewnie zastanawiasz się co to jest?

?

 

 

Oto odpowiedź (opublikowany skrót opisu wynalazku):

Przedmiotem wynalazku jest myjka mająca zastosowanie do mycia ciała, powierzchni użytkowych jak ścian, mebli, podłóg i drzwi. Myjka w postaci przestrzennego, kształtowego obiektu do przesuwania po powierzchni mytej, charakteryzuje się tym, że stanowią ją wzajemnie ze sobą trwale połączone warstwy (1) spienionego polipropylenu i/lub spienionego polietylenu i/lub spienionego polistyrenu

Dodam, że Urząd Patentowy przyznał patent na ten wynalazek i to rozwiązanie chronione byłoby do dziś, gdyby uprawniony zapłacił w terminie wymaganą opłatę.

To tak w odniesieniu do mojego poprzedniego wpisu o rewolucyjności patentu…

 

Poprzedni wpis:

Następny wpis: