Rejestracja znaku towarowego konkurenta

Problem rejestracji znaku towarowego identycznego lub podobnego do znaku towarowego konkurenta to zjawisko spotykane. Takie zarejestrowanie w Urzędzie Patentowym ma w zamyśle postawienie swoistej tamy i zablokowanie konkurentowi możliwości używania konkretnego znaku towarowego.

Niekiedy takie działanie jest wprost obliczone na wyrugowanie konkurencyjnego przedsiębiorstwa z rynku.

Czy takie zachowanie jest dopuszczalne?

Istotne znaczenie w tej kwestii ma między innymi wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 października 2002 r, zgodnie z którym przedsiębiorcy działający na jednym rynku są jednocześnie względem siebie konkurentami, zatem znają stosowane przez siebie oznaczenia.

Jest to tzw. domniemanie znajomości znaków towarowych konkurentów, które pozwala na odrzuceniu argumentu, że przedsiębiorca zgłosił i nie wiedział, że konkurent posiada podobny lub nawet identyczny znak towarowy.

Stąd można stwierdzić, że rejestracja znaku towarowego przez jednego z nich zawierającego w sobie charakterystyczny element znaku konkurenta, narusza prawo własności drugiego, a także i zasady współżycia społecznego.

photo-1416339426675-1f96fd81b653Photo: by Jeff Sheldon

Dlatego też jeśli nawet Urząd Patentowy udzielił takiemu przedsiębiorcy prawa ochronnego na znak towarowy (np bardzo podobnego do znaku towarowego konkurenta) istnieją uzasadnione podstawy do unieważnienia takiego prawa.

Rejestracja znaku towarowego, którego elementem jest znak towarowy konkurenta, funkcjonującego na rynku od wielu już lat, pozwala na przyjęcie domniemania, że wspomniany przedsiębiorca świadomie naruszył cudze prawo własności, a także i zasady współżycia społecznego.

We wspomnianym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że:

Rejestracja znaku towarowego „AGROMIX DA-1” na rzecz skarżącego zapadła z naruszeniem prawa i zasad współżycia społecznego. (…) Rejestracja przez skarżącego znaku towarowego „AGROMIX DA-1”, poprzez nawiązanie w tym znaku do znaku towarowego „DA-1”, którym od lat 50-tych wnioskodawca oznaczał wytwarzany przez siebie płyn hamulcowy jest (…) próbą wykorzystania przez skarżącego renomy znaku „DA-1”, ze szkodą dla wnioskodawcy.

Znak ten został bowiem wypromowany właśnie przez wnioskodawcę i dzięki niemu stał się znany na rynku dla szerokiego kręgu nabywców płynu hamulcowego.

Jak to trafnie podkreślono w zaskarżonej decyzji znak „DA-1” jest kojarzony z osobą wnioskodawcy, jako producenta płynu hamulcowego, nie zaś jego konkurenta – skarżącego.

I co ważne:

Skarżący i wnioskodawca, jak to już wskazano, są konkurentami, gdyż obaj wytwarzają i wprowadzają do obrotu płyn hamulcowy przeznaczony dla podobnego kręgu nabywców.

Z tego względu każdy z tych przedsiębiorców dysponuje wystarczającymi informacjami o osobie konkurenta i sposobie oznaczania przez niego towarów wprowadzanych na rynek.

Zatem, rejestracja w omawianych warunkach przez skarżącego spornego znaku towarowego „AGROMIX DA-1”, gdzie do tego celu wykorzystano istotny element, jakim jest człon „DA-1”, stanowiący znak towarowy konkurenta, który przez wiele lat tym znakiem oznacza produkowany przez niego płyn hamulcowy, pozwala na przyjęcie domniemania faktycznego co do bezprawności zachowania skarżącego.

I na podsumowanie można dodać za Sądem:

Z racji bowiem istnienia relacji konkurencyjnych między skarżącym a wnioskodawcą i tym samym posiadania przez skarżącego dostatecznych informacji o osobie konkurenta i sposobie oznaczania przez niego towarów, niewątpliwie w pełni świadomie skarżący narusza cudze prawo własności, a także i zasady współżycia społecznego, rejestrując znak towarowy zawierający element znaku towarowego konkurenta.

Wykorzystano fragmenty: Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek zamiejscowy w Warszawie z dnia 4 października 2002 r., II SA 3106/01.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.