Rejestrujesz domenę? Najpierw sprawdź czy rejestrując ją a potem używając nie naruszysz cudzego znaku towarowego!

Niestety jest problem z tymi domenami. Może inaczej: może być problem jeśli zabraknie rozwagi. Nieświadomie można się władować w kłopoty.

Generalnie jest tak:

naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega między innymi na:
bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów;
znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym.
Zatem jeśli osoba trzecia zarejestruje i używa w obrocie gospodarczym nazwę domeny identycznej lub podobnej do chronionego znaku towarowego dochodzi do naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy.
.
Zwróćmy uwagę, że chodzi nie tylko o rejestrację i używanie domeny identycznej jak znak towarowy, ale także podobnej!
Domain names and internet concept
Jakieś rady? Pewnie.
  1. Zbadaj najpierw jaką domenę chcesz zarejestrować, sprawdź jej zapis, brzmienie dźwiękowe (słuchowe, fonetyczne), znaczenie, porównaj elementy zbieżne, ogólne wrażenie.
  2. Następnie sprawdź czy znak towarowy jest zarejestrowany.
  3. Porównaj domenę do znaku towarowego.
Pamiętaj też, że drobne różnice (np celowy błąd – tzw literówka) nie wykluczą naruszenia prawa ochronnego do znaku towarowego.
.
Na koniec uwaga. Uważam, że samo zarejestrowanie domeny nie jest używaniem znaku towarowego w obrocie gospodarczym.
.
Po co rejestrować i nie używać? No cóż… Jak podaje Chip.pl:
Wartość transakcji dotyczących 50 najdroższych domen z końcówką „pl” sprzedanych w zeszłym roku przekroczyła 2,5 miliona złotych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: