Urząd Patentowy odmówił udzielenia patentu na Twoje rozwiązanie? Pomyśl o wzorze użytkowym

Wielu twórców uważa, że po odmownej decyzji Urzędu Patentowego RP o udzieleniu patentu na wynalazek droga do uzyskania jakiegokolwiek prawa wyłącznego jest zamknięta. Tymczasem w myśl przepisów Prawa własności przemysłowej istnieje możliwość „przekształcenia” naszego rozwiązania z wynalazku na wzór użytkowy.

Zatem:

W toku rozpatrywania zgłoszenia wynalazku lub w okresie dwóch miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji o odmowie udzielenia patentu zgłaszający może złożyć wniosek o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy. Takie zgłoszenie wzoru użytkowego uważa się za dokonane w dniu zgłoszenia wynalazku.

Jak widać dopuszczalna jest zmiana zgłoszenia wynalazku na wniosek o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy.

Zazwyczaj do takiej zmiany dochodzi, gdy zgłaszający zorientuje się, że zachodząprzeszkody do udzielenia patentu, zaś na udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy ma większą szansę. Na pewno powodem mogą być też niższe opłaty za ochronę w przypadku prawa ochronnego na wzór użytkowy.

photo-1414389754010-8cf70521937b

Inaczej rzecz ujmując, gdy zdaniem Urzędu Patentowego okaże się, że wynalazek wynika w sposób oczywisty ze stanu techniki  zgłaszający może uzyskać  prawo ochronne na wzór użytkowy, pod warunkiem, że jego rozwiązanie spełnia przesłanki wzoru użytkowego, a więc jest:

nowym i użytecznym rozwiązaniem o charakterze technicznym dotyczącym kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.

Przekształcenie takie podlega opłacie w wysokości 100 zł. Wnoszący o przekształcenie nie ma obowiązku ponownego uiszczania opłaty od samego zgłoszenia, bowiem uiścił już ją przy zgłoszeniu wynalazku.

Należy jednak pamiętać, że Urząd Patentowy nie przyzna jednocześnie patentu na wynalazek i prawa ochronnego na wzór użytkowy w odniesieniu do tego samego przedmiotu zgłoszenia, ale zgłaszający wraz ze zgłoszeniem wynalazku może złożyć wniosek o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy.

Warto wiedzieć także, że składający wniosek o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy powinien odpowiednio dostosować treść złożonej dokumentacji zgłoszeniowej, jeśli tego nie uczyni z własnej inicjatywy, Urząd Patentowy RP wezwie go do naniesienia stosownych poprawek.

Co ciekawe możliwa jest również swoista zamiana udzielonego już patentu na prawo ochronne na wzór użytkowy. Wtedy data zgłoszenia patentu traktowana jest jako data zgłoszenia wzoru użytkowego.

Warto jest zatem nie zamykać w szufladzie naszych rozwiązań tylko zgłaszać je jako wzory użytkowe.

Na zakończenie przykład wzoru użytkowego.

Wzór użytkowy charakteryzuje się tym, że segmenty (1, 2) i wsporniki (3, 4) widełkowe są elementami jednolitymi, płytowymi, przy czym segmenty (1, 2) mają kształt trójkątów różnobocznych o zaokrąglonych wierzchołkach, a każdy segment (1, 2) w bocznych powierzchniach ma otwory (8, 9, 10) o różnych kształtach. Rozwiązanie znajduje zastosowanie w pojazdach trójkołowych zwanych popularnie trike oraz motocyklach trójkołowych.

Author: Marcin Barycki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.