Za oznaczanie towarów podrobionymi znakami towarowymi grozi kara pozbawienia wolności

Jak podaje portal niezależna.pl:

W Wałbrzychu w ręce policji wpadł mężczyzna, który przez internet sprzedawał koszulki z podrobionymi znakami towarowymi. W trakcie przeszukania zabezpieczone zostały specjalistyczne maszyny do robienia nadruków oraz podrabiana odzież znanych marek. (…) Grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat oraz przepadek zakwestionowanego towaru. Zródło: niezależna.pl

Nie jest to odosobniony przypadek. W całym kraju policjanci z wydziałów PG zajmują się podobnymi sprawami.

Dlatego warto (ku przestrodze) poświęcić kilka zdań o tym problemie.

Processed with VSCOcam with g3 preset

Co to są podrobione znaki towarowe?

Rozumie się przez to użyte bezprawnie znaki identyczne lub takie, które nie mogą być odróżnione w zwykłych warunkach obrotu od znaków zarejestrowanych, dla towarów objętych prawem ochronnym.

Zatem mamy tutaj do czynienia z dwiema sytuacjami: ktoś kopiuje całkowicie lub częściowo cudzy znak towarowy, a klienci nie są w stanie odróżnić czy znak ten wprowadził na towar legalny właściciel czy ktoś inny…

Pod słowem bezprawne należy rozumieć działanie sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zarówno nakazami i zakazami wynikającymi z normy prawnej, jak i zasad współżycia społecznego.

Co na to przepisy?

Ustawa Prawo własności przemysłowej (Pwp) w art. 305 mówi, że:

ust. 1. Kto, w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, zarejestrowanym znakiem towarowym, którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

ust. 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca przestępstwa określonego w ust. 1 podlega grzywnie.

foto-więzienie

Czyli mamy tutaj taką sytuację, że ktoś, oznacza towary podrobionym lub zarejestrowanym cudzym znakiem towarowym, którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu towarami z takimi znakami towarowymi.

Co to znaczy oznacza?

Można stwierdzić, że jest to korzystanie ze znaku towarowego polegające między innymi na: umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu, posługiwaniu się nim w celu reklamy…

Przez oznaczanie należy też rozumieć także przerabianie, podrabianie lub usuwanie, w tym częściowe, istniejących znaków.

A co w przypadku jeśli ktoś świadczy usługi a nie zajmuje się towarem jako takim?

W tym wypadku dokonanie przestępstwa polegać będzie np. na umieszczeniu znaku towarowego w witrynie lokalu, gdzie usługi są świadczone.

Co to znaczy dokonuje obrotu?

Pod pojęciem wprowadzania do obrotu należy rozumieć przekazanie przez producenta lub importera po raz pierwszy do obrotu towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym.

Są to wszelkie czynności polegające na dokonaniu przynajmniej jednej czynności prawnej z takim towarem na podstawie umowy sprzedaży, ale także umów zamiany, darowizny, najmu, dostawy, dzierżawy, użyczenia, leasingu itp.

Sąd Najwyższy wskazał, że:

przez „dokonywanie obrotu” należy rozumieć każdy etap obrotu towarem określonym w art. 305 ust. 1 Pwp
(wyr. z 19.4.2012, III KK 53/12, Legalis).

Nie spełnia natomiast tego znamienia sam tranzyt towarów oznaczonych znakami towarowymi bez zamiaru dokonywania obrotu oraz przechowania towarów.

Co ciekawe, do stwierdzenia, że doszło do dokonywania obrotu nie jest konieczne fizyczne wydanie produktu.

Niezbędne jest natomiast, by rzecz istniała w momencie popełnienia przestępstwa.

Należy także pamiętać, że:

Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo dopuszcza się tego przestępstwa w stosunku do towaru o znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5. ( art. 305 ust. 3 Pwp)

 

Author: Marcin Barycki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.