Zastrzeżenia ochronne czyli rzecz o istocie wzoru użytkowego

Wzór użytkowy to najlepsza forma ochrony wymyślonego rozwiązania technicznego. Jeśli nasz pomysł nie spełnia jednej z głównych przesłanek wynalazku czyli poziomu wynalazczego warto zgłosić go właśnie jako wzór użytkowy.

Wzór użytkowy obejmuje nowe i użyteczne rozwiązanie techniczne osiągnięte dzięki zastosowaniu określonej formy przejawiającej się w kształcie, budowie lub zestawieniu przedmiotu. Zakres przedmiotowy prawa wyłącznego do wzoru użytkowego wyznaczają zastrzeżenia ochronne.

teleofon

Samo zredagowanie zastrzeżeń ochronnych wzoru użytkowego powinno uwzględniać zasady przewidziane dla wynalazków. Są jednak pewne różnice pomiędzy konstruowaniem zastrzeżeń wzoru a wynalazku.

Zgłoszenie wzoru użytkowego może zawierać tylko jedno zastrzeżenie ochronne niezależne, dotyczące jednego przedmiotu wzoru, jednoznacznie określonego jako całość w stopniu umożliwiającym realizację zamierzonego celu.

W zgłoszeniu można zamieścić również zastrzeżenia zależne, doprecyzowujące cechy wymienione w zastrzeżeniu niezależnym lub określające różne postacie przedmiotu wzoru użytkowego albo jego części.

Zastrzeżenia zależne mogą dotyczyć szczegółów budowy, które nie mają wpływu na ukształtowanie przedmiotu jako całości określonej zastrzeżeniem niezależnym (np. modyfikacje o charakterze uzupełniającym dotyczące dodatkowego wyposażenia przedmiotu lub cech udoskonalających).

Zastrzeżenie niezależne powinno zawierać część nieznamienną, rozpoczynającą się od tytułu określającego przedmiot wzoru użytkowego zastrzeganego danym zastrzeżeniem oraz podającą zespół cech technicznych niezbędnych do określenia przedmiotu niniejszego wzoru, w całości traktowaną jako stan techniki.

Wskazuje się tam również, że zastrzeżenie niezależne powinno też zawierać część znamienną, poprzedzoną wyrazami „znamienny tym, że”, i podawać zwięźle te cechy techniczne (cechy znamienne) zastrzeganego wzoru użytkowego, które mają go wyróżniać spośród innych rozwiązań mających zespół cech określonych w części nieznamiennej.

photo-1416339158484-9637228cc908

Jak więc powinno wyglądać takie zastrzeżenie?

Oto przykład prawidłowej redakcji:

Osłona naciągów pionowych w plandece samochodowej znamienna tym, że stanowi prostokątny pas zakrywający naciągi pionowe (7), połączony w swojej górnej, dłuższej części (4) na trwale z plandeką samochodową (1) i mocowany w swojej dolnej, dłuższej części do plandeki samochodowej (1) za pomocą złączeń (6).

Wzór użytkowy pod nazwą: Osłona naciągów pionowych w plandece samochodowej, nr zgłoszenia: 122197, Uprawnieni: A. Bałda-Kuc, Dariusz Kuc, pełnomocnik: rzecznik patentowy Marcin Barycki

Zatem naruszenie wzoru użytkowego następuje tylko w razie zrealizowania w działalności przemysłowej całości rozwiązania technicznego zawartego w zastrzeżeniach ochronnych. Nie dochodzi zatem do naruszenia wzoru użytkowego, jeżeli brakuje choćby jednej z zastrzeżonych cech.

Do naruszenia praw ochronnego na wzór użytkowy dochodzi tylko wtedy, gdy w kolidującym rozwiązaniu powtórzone są wszystkie zastrzeżone cechy, tj. cechy wskazane w zastrzeżeniach ochronnych.

Źródło: System informacji prawnej Legalis

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.