Forum Nauka-Biznes

01/02/2014 Marcin Barycki 1

Komunikacja w procesach zarządzania projektami współpracy pomiędzy nauką a biznesem była głównym tematem Forum Nauka – Biznes, zorganizowanego przez Ośrodek Przetwarzania Informacji i ośrodek analityczny […]