ef1h5yttmz8-annie-spratt

Niels Bohr (1885–1962) – duński fizyk i laureat Nobla powiedział kiedyś: Jeśli teoria kwantowa nie wywarła na tobie wstrząsającego wrażenia, nie zrozumiałeś jej. To powiedzenie wybitnego fizyka – twórcy model budowy atomu, zwanego później modelem budowy atomu Bohra dość dobrze wpisuje się w temat dzisiejszego (ostatniego w 2017 r) wpisu, czyli: element zaskoczenia w wynalazku… Na początek […]

Czytaj więcej

b_64m1ixsry-kai-oberhauser

  Ustawa Prawo własności przemysłowej nie definiuje wprost wynalazku, a w art. 24 określa, że: patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Zazwyczaj po przedstawieniu wynalazcy takiej definicji jest prośba o jej uproszczenie czyli przetłumaczenie na język zrozumiały. Czyli: o co tu chodzi? […]

Czytaj więcej

photo-1453060113865-968cea1ad53a

Czy jesteście Państwo świadomi tego, że co roku przybywa blisko 2 miliony nowych dokumentów patentowych na świecie – większość z tych rozwiązań jest dostępna za darmo w krajach, gdzie nie są chronione – jak  je znaleźć i z nich skorzystać? Konsorcjum Patent Intelligence Institute serdecznie zaprasza do udziału w Konferencji „INFORMACJA PATENTOWA+ robi RÓŻNICĘ” Łączenie […]

Czytaj więcej

koszt

Na początek mała definicja z art. 94 ust. 1-2 Ustawy Prawo własności przemysłowej (dalej: Pwp): Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Inaczej niż w przypadku patentów przy wzorach użytkowych (małych patentach) rysunki stanowią obligatoryjny element zgłoszenia. Zgodnie z art. 97 ust. 2 Pwp: Zgłoszenie […]

Czytaj więcej

photo-1470145318698-cb03732f5ddf

Przepisy unijne określają różne podstawy wniosku o stwierdzenie nieważności wspólnotowego wzoru przemysłowego. Najczęściej wzory takie są unieważniane z powodu braku nowości. Co do zasady każdy może złożyć wniosek o stwierdzenie nieważności wspólnotowego wzoru przemysłowego. I co istotne, nie trzeba tutaj być właścicielem wcześniejszego prawa do wcześniejszego wzoru, aby przedłożyć taki wniosek. Wystarczy udowodnić, że kwestionowany […]

Czytaj więcej

Wzór użytkowy, czyli jak ułatwić sobie życie. Słów kilka dla palaczy elektronicznych papierosów

25 września 2016

Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów. Aby określony przedmiot został uznany za wzór użytkowy, musi charakteryzować się użytecznością techniczną, tj. […]

Przeczytaj cały artykuł →

Co musimy ujawnić przed Urzędem Patentowym odnośnie twórcy wynalazku?

19 września 2016

Co do zasady to twórcy przysługuje prawo do uzyskania patentu, Gdy zgłoszenia dokonuje sam twórca, nie ma on obowiązku wykazywania swojego uprawnienia. Istnieje bowiem w tej materii domniemanie, że twórca, który dokonał zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym RP, jest uprawniony do uzyskania patentu. Oczywiście, gdy zgłaszający nie jest twórcą wynalazku, musi wskazać w podaniu twórcę, jego adres oraz […]

Przeczytaj cały artykuł →

Używacz uprzedni, czyli jak zgodnie z prawem używać cudzy znak towarowy

31 sierpnia 2016

Osoba, która, prowadząc lokalną działalność gospodarczą w niewielkim rozmiarze, używała w dobrej wierze oznaczenia zarejestrowanego następnie jako znak towarowy na rzecz innej osoby, ma prawo nadal bezpłatnie używać tego oznaczenia w nie większym niż dotychczas zakresie. Osoba, która w taki sposób używała cudze oznaczenie nazywana jest w literaturze używaczem uprzednim znaku towarowego. Nie wątpliwie jest to […]

Przeczytaj cały artykuł →

Patentować czy nie? Odwieczne pytanie każdego wynalazcy…

21 sierpnia 2016

No to wracamy po wakacjach… To  zasadnicze pytanie zadane w tytule pojawia się w każdym przedsiębiorstwie i u każdego wynalazcy. Na początek warto sięgnąć􏰆􏰅 do definicji, ale niestety już na samym początku pojawia się problem, bowiem Ustawa Prawo własności przemys􏰃owej nie definiuje  wynalazku, lecz w art. 24 określa, że patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – […]

Przeczytaj cały artykuł →

Jak najlepiej ochronić swój projekt? Czyli słów kilka o wzorach przemysłowych w UE

31 lipca 2016

Wzornictwo przemysłowe jest niezbędnym elementem sukcesu w biznesie. To najlepszy sposób przekonania nabywcy o innowacyjności projektu i o jego walorach praktycznych. Wzornictwo przemysłowe powinno być one nakierowane  na użytkownika, łącząc wartości estetyczne, funkcjonalność oraz ekonomię użytkowania.  Zgodnie z definicją, wzór przemysłowy w UE: (…) oznacza postać całego lub części produktu, wynikającą w szczególności z cech linii, […]

Przeczytaj cały artykuł →

Co nie jest wynalazkiem, czyli jakie rozwiązania nie warto zgłaszać do Urzędu Patentowego

15 lipca 2016

Nie wszystko może być uznane za wynalazek. Warto o tym wiedzieć, bowiem wielu twórców sądzi, że posiada epokowe rozwiązanie, po czym okazuje się że nie podlega ono nie tylko patentowaniu, ale nawet nie może być uznane za wynalazek. Zgodnie z art 28 Ustawy Prawo własności przemysłowej  za wynalazki nie uważa się w szczególności:  1) odkryć, […]

Przeczytaj cały artykuł →

Patent nie musi być rewolucyjny! Przykłady i przesłanki…

25 czerwca 2016

  Dość powszechnie uważa się, że  wynalazek powinien być czymś epokowym i szokującym swoją innowacyjnością. Tymczasem zasada jest prosta: patent nie musi być rewolucyjny!  Posłużę się przykładami patentów, które dość dobrze obrazują przedstawioną powyżej zasadę. Przykład nr 1. „Krzesło albo fotel” Przedmiotem wynalazku jest krzesło albo fotel, zawierające konstrukcję nośną, siedzisko i oparcie, charakteryzujące się tym, że […]

Przeczytaj cały artykuł →

Ochrona własności przemysłowej za pół ceny dla małych i średnich przedsiębiorców! Rusza nowy program Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

10 czerwca 2016

Planujesz zgłosić, bronić bądź unieważniać wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy? Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje specjalistyczne narzędzie finansowe „Ochrona własności przemysłowej” dla małych i średnich przedsiębiorców zarejestrowanych na terytorium Polski w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020. Możesz zaoszczędzić do 50% kosztów takiego postępowania albo w ramach planowanej kwoty znacznie […]

Przeczytaj cały artykuł →

Wynalazek, któremu może być przyznana ochrona patentowa

31 maja 2016

Jak wynika z Ustawy: Prawo własności przemysłowej: Patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Przepis ten definiuje cztery podstawowe wymogi stawiane rozwiązaniom, którym może zostać przyznana ochrona patentowa, tj. techniczny charakter rozwiązania, nowość, poziom wynalazczy oraz przemysłowe stosowanie. Wszystkie […]

Przeczytaj cały artykuł →

Udzielenie przez Urząd Patentowy patentu na wynalazek nie jest automatycznym potwierdzeniem braku naruszenia praw osób trzecich

17 maja 2016

W toku rozpatrywania zgłoszenia wynalazku Urząd Patentowy sprawdza czy dane rozwiązanie posiada cechę nowości, poziom wynalazczy i czy nadaje się do przemysłowego stosowania. Tym samym, Organ nie ma ustawowego obowiązku badania ewentualnego naruszenia praw osób trzecich. Dlatego też można śmiało stwierdzić, że udzielenie przez Urząd Patentowy patentu na wynalazek (także prawa ochronnego na wzór użytkowy) nie potwierdza braku […]

Przeczytaj cały artykuł →

Korzystanie z cudzego wzoru przemysłowego nie zawsze jest naruszeniem prawa…

8 maja 2016

Zajrzyjmy do przepisów… Art. 105 ust. 2 Prawa własności przemysłowej mówi, że: Przez uzyskanie prawa z rejestracji uprawniony nabywa prawo wyłącznego korzystania z wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej Jak to jest w praktyce? Ktoś: tworzy wzór przemysłowy, rzecznik patentowy sporządza stosowny opis i zgłasza go do Urzędu Patentowego, a po przeprowadzeniu […]

Przeczytaj cały artykuł →

Na znak towarowy zawierający wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu nie uzyskasz prawa ochronnego

3 maja 2016

Polska jest chyba jedynym krajem w Europie, który może precyzyjnie określić datę narodzin swojego godła. Po koronacji Przemysła II, 26 czerwca 1295 r. w Gnieźnie, znak orła stał się herbem zjednoczonego na nowo Królestwa Polskiego. Wizerunek polskiego orła zmieniał się przez wieki.  Po częściowo wolnych wyborach do Sejmu w czerwcu 1989 r., parlament – tzw. Sejm […]

Przeczytaj cały artykuł →

Jeśli masz zarejestrowany znak towarowy sprawdzaj czy Urząd Patentowy nie zarejestrował znaku kolidującego z Twoim!

30 kwietnia 2016

Zmiana przepisów jaka weszła 15 kwietniu br. jest dość istotna i wywraca w zasadzie dotychczasowy system zgłaszania znaków towarowych. Nowelizacja prawa własności przemysłowej, jaka się dokonała upodobniła system krajowy do unijnego oraz w zasadzie nieformalnie nałożyła na właścicieli znaków towarowych nowe obowiązki. Jak było dawniej? Do tej pory Urząd Patentowy badał tzw bezwzględne i względne przeszkody rejestracji. Oznaczało […]

Przeczytaj cały artykuł →

Używanie znaku towarowego różniącego się do zarejestrowanego

14 kwietnia 2016

Problematyka używania znaku towarowego, który różni się od znaku  na który Urząd Patentowy udzielił prawa ochronnego dość często pojawia się w obrocie gospodarczym, bowiem rzadko Uprawniony używa dokładnie tego samego oznaczenia. Często pojawiają się zmiany dotyczące kolorystyki, kroju czcionek, dodawania dodatkowych elementów etc. Wtedy rodzi się pytanie: czy taki znak towarowy jest jeszcze chroniony czy już nie? […]

Przeczytaj cały artykuł →

Wymyśliłeś wzór użytkowy? Nie ujawniaj go przed zgłoszeniem do Urzędu Patentowego!

31 marca 2016

Aby wzór użytkowy uzyskał prawo musi być przede wszystkim nowy, czyli nie może być częścią aktualnego stanu techniki (stanu wiedzy). Odwróćmy nieco problem i odpowiedzmy sobie na pytanie: kiedy wzór użytkowy nie jest nowy? Wzoru użytkowego nie uważa się za nowy, jeżeli przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego, czyli przede wszystkim przed datą jego […]

Przeczytaj cały artykuł →