Sprawdź czy nie naruszasz czyjegoś patentu!

Kwestia naruszenia patentu pojawia się zazwyczaj, kiedy przedsiębiorca chce wprowadzić do obrotu rozwiązanie, które dopiero co wyprodukował lub kupił albo nosi się z takim zamiarem. Często, osoby prowadzące działalność gospodarczą nie wiedzą, kiedy powinny obawiać się, że naruszają cudzy patent, bowiem nie każde działanie, choć z pozoru wyglądające jak naruszenie, naruszeniem jest. Oto garść informacji kiedy dochodzi do takiej sytuacji.

Do naruszenia patentu dochodzi w sytuacji, gdy osoba, której nie przysługują żadne prawa do korzystania z wynalazku korzysta z niego przez wykonanie chociażby jednej z następujących czynności: 

  1. wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku lub

  2. stosowaniu sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem.

Korzystanie takie musi mieć charakter (sposób) zarobkowy lub zawodowy, co za tym idzie nie obejmuje ono korzystania z wynalazku dla celów osobistych, które nie jest nastawione na osiągnięcie zysku.

Ważne jest to, że nawet potencjalne uzyskanie zarobku już kwalifikuje korzystanie jako zarobkowe lub zawodowe.

Można zatem uznać, że chodzi tu o profesjonalną działalność, nie zaś o pozazawodową aktywność.

Zatem, jeśli określona osoba wykona np. określone w patencie urządzenie ale będzie używać je wyłącznie do celów prywatnych, to z naruszeniem patentu nie mamy do czynienia, ale jeśli osoba ta rozpocznie działalność polegającą na kopiowaniu i wprowadzeniu do obrotu takiego rozwiązania, to wówczas narusza prawo.

Co istotne, do naruszenia patentu dochodzi zarówno wtedy, gdy naruszyciel podjął ww. czynności odnośnie całości chronionego rozwiązania technicznego, jak i w sytuacji, w której wykorzystał tylko niektóre cechy rozwiązania objęte zastrzeżeniami, pod warunkiem jednak, że pominięte cechy nie są istotne. 

Sprawa istotności cech danego rozwiązania nie jest jednoznaczna do zdefiniowania i zależy każdorazowo od sytuacji. Dominuje pogląd, że naruszenie patentu zachodzi tylko w razie zrealizowania w działalności zawodowej lub zarobkowej całości rozwiązania technicznego ujętego w zastrzeżeniach patentowych. Jeżeli niezrealizowana pozostaje nawet jedna z zastrzeżonych cech rozwiązania, nie dochodzi do naruszenia patentu. 

Ale, okoliczność, że jedna z cech zastrzeżenia patentowego nie została zrealizowana, nie wyłącza samo przez się możliwości uznania naruszenia praw patentowych. Zależy to bowiem od tego, jakie znaczenie ma ta cecha dla samego wynalazku oraz czy i w jaki sposób została ona wykorzystana w produkcji.

Sytuację taką ocenia najczęściej sąd, dlatego warto przed wprowadzeniem do obrotu zlecić rzecznikowi patentowemu specjalistyczne badanie. 

Dla stwierdzenia, czy nastąpiło naruszenie patentu, wystarczy obiektywne stwierdzenie, że osoba nieuprawniona, w sposób zarobkowy lub zawodowy, zrealizowała któreś z postaci korzystania wymienionych.

Należy też pamiętać, że importowanie z zagranicy wyrobów będących przedmiotem patentu jest naruszeniem, jeśli następuje w celu wytwarzania, używania, oferowania lub wprowadzania do obrotu w sposób zawodowy lub zarobkowy wytworów będących przedmiotem patentu. Importowanie w innym celu nie narusza patentu.

1 Komentarz

  1. Witam.
    Czy może ktoś udzielić informacji czy jest jakaś instytucja która prowadzi sprawy naruszenia patentu z rozliczeniem finansowym po odzyskaniu odszkodowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.