Zasady sporządzania rysunku w zgłoszeniu wzoru użytkowego


Rysunek we wzorze użytkowym to element kluczowy zgłoszenia. Jego zadaniem jest dostateczne ilustrowanie rozwiązania.

Zgłoszenie  wzoru użytkowego w celu uzyskania prawa ochronnego  powinno obejmować:

  • podanie zawierające co najmniej oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wniosek o udzielenie prawa ochronnego;
  • opis wzoru użytkowego ujawniający jego istotę;
  • zastrzeżenie lub zastrzeżenia ochronne zawierające zespół cech technicznych niezbędnych do określenia przedmiotu wynalazku czy wzoru użytkowego ;
  • skrót opisu zawierający zwięzłą i jasną informację określającą przedmiot i charakterystyczne cechy techniczne rozwiązania; nie powinien przekraczać 1/3 strony A4 ;
  • rysunki .

Warto pamiętać, że  w przypadku, gdy Urząd stwierdzi, że rysunek w zgłoszeniuwzoru użytkowego nie ilustruje rozwiązania, wydaje decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego na przedmiot zgłoszenia.

Dla przypomnienia podaję zasady jego sporządzenia.

1. Rysunek jest obowiązkowym i nieodłącznym elementem każdego zgłoszenia wzoru użytkowego, wobec czego powinien on, na równi z opisem wzoru użytkowego, ujawniać jego istotę.

Przykład: Wkręt do drewna samogwintujący, mający postać pręta walcowego (1) z gwintem linii śrubowej (2), posiada element frezujący (6) o średnicy mniejszej od średnicy linii śrubowej gwintu (2), a większy od średnicy pręta walcowego (1).

Untitled-5-300x210

2. Powinien w sposób czytelny, w połączeniu z opisem i zastrzeżeniami ochronnymi, odtwarzać wzór użytkowy w ujęciu schematycznym, bez tekstu, z wyjątkiem pojedynczych wyrazów, gdy są one konieczne. W mojej opinii pojęcie schematyczności rysunku nie jest do końca dopowiedziane. Baza Urzędu Patentowego obfituje w w rysunki dość schematyczne, jednakże tu należy uważać, pamiętając o konieczności odtworzenia wzoru w rysunku.

Przykład:

Untitled3-300x225

3. Rysunki zawarte w zgłoszeniu wzoru użytkowego powinny, w razie potrzeby, przedstawiać na figurze nr 1 ogólny widok przedmiotu zgłoszenia, a pozostałe powinny przedstawiać przedmiot tego wzoru w tylu ujęciach, ile stosownie do jego złożoności jest potrzebne do jego zrozumienia w połączeniu z opisem i zastrzeżeniami ochronnymi.

Przykład:


Untitled6

4. Ważne jest to, że  nie mogą  być cechą przedmiotu na wzór użytkowy elementy, które nie są widoczne na rysunku.

Untitled 25. Dodajmy, że opis ochronny wzoru użytkowego, który ma ujawniać jego istotę, powinien być zredagowany z uwzględnieniem zasad analogicznych jak dla wynalazków, jednakże w zgłoszeniu wzoru użytkowego podaje się szczegółowy opis przedmiotu zgłoszenia przygotowany na podstawie rysunku, a nie opis przykładu realizacji, jak w przypadku zgłoszenia dotyczącego wynalazku.

Przykład:

Nóż do wykrawania różyczek kalafiorów lub brokułów jest bliżej przedstawiony na załączonym rysunku, na którym przedstawiono nóż w przekroju podłużnym.Nóż do wykrawania różyczek kalafiorów lub brokułów ma podstawę 1, do której jest zamocowa- ny cylinder 2 zaostrzony u góry. W górnej części cylindra 2 ułożyskowana jest dźwignia 4 z półkolistym ostrzem noża 3. Po nabiciu kalafiora lub brokuła na cylinder 2 półobrotowym ruchem dźwigni 4 wykonuje się ruch ostrza noża 3, wykrawając różyczkę kalafiora lub brokuła.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.