Masz własny wzór? Co musisz wiedzieć aby uzyskać na niego ochronę w Polsce?

Aby wzór przemysłowy mógł uzyskać ochronę, musi dotyczyć postaci wytworu lub jego części, musi być nowy i posiadać indywidualny charakter. Wydanie decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji wzoru przemysłowego uzależnione jest od prawidłowego sporządzenia zgłoszenia.

Zgodnie z przepisami prawa własności przemysłowej:

wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

Zdolność rejestrową posiada zatem wzór przemysłowy, który spełnia następujące wymogi:

  • musi dotyczyć postaci wytworu lub jego części, czyli musi odnosić się do zewnętrznych elementów wytworu, takich jak kształt, struktura, układ linii, kontury, właściwości powierzchni, rysunek, ornament, kolorystyka itp.;
  • musi być nowy, co zostaje spełnione, gdy przed datą, którą oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, identyczny wzór nie został udostępniony publicznie przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. Przy czym wzór uważa się za identyczny z udostępnionym publicznie także wówczas, gdy różni się od niego jedynie nieistotnymi szczegółami. Zatem, nowość wymagana od wzorów przemysłowych ma charakter obiektywny i określana jest przez ujęcie cech wzoru w zestawieniu z cechami już znanych wzorów (w ujęciu przedmiotowym), nie ma zaś charakteru subiektywnego, jak w przypadku utworów zdatnych do ochrony w prawie autorskim;
  • musi mieć indywidualny charakter, co oznacza, że ogólne wrażenie, jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku, różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzór publicznie udostępniony przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo.

Wydanie samej decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji wzoru przemysłowego następuje po stwierdzeniu przez Urząd Patentowy RP, że zgłoszenie wzoru przemysłowego zostało sporządzone prawidłowo.

Ochrona prawem do wzoru przemysłowego gwarantowana jest rozwiązaniom, które wzbogacają stan wzornictwa przemysłowego w sposób relewantny dla rynku, czyniąc produkty atrakcyjnymi dla odbiorców.

Wzory mają odpowiadać określonym potrzebom funkcjonalnym, użytkowym, estetycznym i ergonomicznym konsumentów.

Co ważne, ochrona nie została ograniczona jedynie do wzorów, które zmierzają do celów estetycznych, bowiem mogą być chronione również wzory realizujące inne cele aniżeli estetyczne, tj. cele użytkowe, funkcjonalne, pod warunkiem że postać wytworu nie wynika wyłącznie z jego funkcji technicznej.

Oczywiście chodzi tu o używanie wzoru (produktu) przez użytkownika końcowego (konsumenta), nie zaś o korzystanie z produktu w celu przeprowadzenia naprawy, konserwacji, serwisowania, obsługi, etc…

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.