Uzupełnienia i poprawki do zgłoszonego w Urzędzie Patentowym wynalazku

Do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu na wynalazek można wprowadzać uzupełnienia i poprawki do zgłoszenia wynalazku. Jednakże nie mogą one wykraczać poza to, co zostało ujawnione jako przedmiot rozwiązania w opisie zgłoszeniowym wynalazku, w dniu dokonania jego zgłoszenia w Urzędzie Patentowym.

Jak wspomniano już w poprzednich wpisach dokumentacja zgłoszeniowa wynalazku obejmuje opis, zastrzeżenia patentowe, rysunki i skrót.

Wszystkie te elementy w sposób określony ujawniają zgłoszony wynalazek.

Ujawnienia takie następuje podczas tzw ogłoszenia o zgłoszeniu, czyli umieszczenia informacji o wynalazku dostępnej dla wszystkich.

O roli zastrzeżeń patentowych w dokumentacji już pisałem dość obszernie, więc warto wspomnieć, że możliwa jest także zmiana zastrzeżeń patentowych  i to w sposób rozszerzający pierwotny zakres żądanej ochrony.

Jednakże zmiana taka może być ona dokonana tylko do czasu owego ogłoszenia o zgłoszeniu czyli zasadniczo do 18 miesięcy po zgłoszeniu.

Oczywiście ważne jest aby zmiana taka nie dotyczyła istoty rozwiązania ujawnionej w opisie wynalazku.

Inne zmiany, w tym także zmiany zastrzeżeń patentowych wynalazku dopuszczalne są do momentu wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu.

Co ważne: gdy w toku postępowania nastąpi zmiana zakresu żądanej ochrony, zgłaszający obowiązany jest do nadesłania odpowiednio zmienionego skrótu opisu wynalazku.

Należy pamiętać, że nie jest możliwe uzupełnienie braku polegającego na niepełnym ujawnieniu wynalazku.

Możliwe jest natomiast wskazanie dalszych przykładów zastosowania wynalazku.

Zmian może dokonać zgłaszający, może to czynić zarówno w wykonaniu wezwań Urzędu Patentowego, jak i z własnej inicjatywy.

W wyjątkowych sytuacjach Urząd Patentowy może sam wprowadzić poprawki w dokumentacji zgłoszenia, ale  jedynie w celu usunięcia oczywistych pomyłek i błędów językowych.

Dalsze poprawki Urząd Patentowy może wprowadzać jedynie w skrócie opisu wynalazku.

Samo technicznie nanoszenie poprawek przyjmuje formę złożenia przeredagowanych części zgłoszenia do Urzędu Patentowego.

A co za tym idzie nie są dopuszczalne skreślenia, dopiski etc w dokumentacji pierwotnie złożonej.


W razie wątpliwości odnośnie do żądanego zakresu ochrony Urząd Patentowy nie może z tego tylko powodu odmówić udzielenia patentu, powinien natomiast wezwać zgłaszającego do nadesłania dokumentów i wyjaśnień w określonym terminie.

W razie wprowadzenia zmian przekraczających dopuszczalny zakres modyfikacji zgłoszenia Urząd Patentowy powinien wzywać do ich usunięcia pod rygorem umorzenia postępowania.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.