Kategoria: Znaki, loga i inne oznaczenia

Posted in Znaki, loga i inne oznaczenia

Ochrona niezarejestrowanego znaku towarowego. Istnieje czy nie?

Posted in Znaki, loga i inne oznaczenia

Używacz uprzedni, czyli jak zgodnie z prawem używać cudzy znak towarowy

Posted in Znaki, loga i inne oznaczenia

Na znak towarowy zawierający wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu nie uzyskasz prawa ochronnego

Posted in Znaki, loga i inne oznaczenia

Jeśli masz zarejestrowany znak towarowy sprawdzaj czy Urząd Patentowy nie zarejestrował znaku kolidującego z Twoim!

Posted in Znaki, loga i inne oznaczenia

Używanie znaku towarowego różniącego się do zarejestrowanego

Posted in Znaki, loga i inne oznaczenia

Właściciel znaku towarowego nie może zakazać mi używania mojego nazwiska…

Posted in Opinie i analizy Znaki, loga i inne oznaczenia

6 zasad postępowania ze znakami towarowymi. Krótki poradnik dla prowadzących działalność gospodarczą

Posted in Design i wzory przemysłowe Znaki, loga i inne oznaczenia

Rejestracja znaku towarowego graficznego jako wzoru przemysłowego… Można czy nie?

Posted in Znaki, loga i inne oznaczenia

Jeśli nie masz zamiaru używać znaku towarowego nie zgłaszaj go do ochrony…

Posted in Znaki, loga i inne oznaczenia

Za oznaczanie towarów podrobionymi znakami towarowymi grozi kara pozbawienia wolności

Posted in Opinie i analizy Znaki, loga i inne oznaczenia

Dozwolone używanie cudzych znaków towarowych

Posted in Opinie i analizy Znaki, loga i inne oznaczenia

Rejestracja znaku towarowego konkurenta

Posted in Inspiracje Opinie i analizy Znaki, loga i inne oznaczenia

Najdroższe marki świata, czyli czy warto budować renomę znaku towarowego?

Posted in Opinie i analizy Znaki, loga i inne oznaczenia

Informacyjne wykorzystywanie cudzego znaku towarowego. Można czy nie?

Posted in Opinie i analizy Znaki, loga i inne oznaczenia

Rebranding marki? Pamiętaj o nowym wykazie towarów i usług do znaku towarowego

Posted in Znaki, loga i inne oznaczenia

Rejestracja znaku towarowego nie ma charakteru dożywotniego! Znak towarowy można „wygasić”!

Posted in Znaki, loga i inne oznaczenia

Lubię zapach świeżo ściętej trawy, czyli krótka rozprawka o węchowych znakach towarowych…

Posted in Znaki, loga i inne oznaczenia

Zbadaj swoje logo, czyli jak uniknąć niepotrzebnych kosztów

Posted in Znaki, loga i inne oznaczenia

Najpierw sprawdź, potem zgłaszaj. Rzecz trudnościach w rejestrowaniu znaków towarowych w Urzędzie Patentowym RP

Posted in Znaki, loga i inne oznaczenia

Kilka zasad jak zmienić znak towarowy w toku postępowania przed Urzędem Patentowym