Autor: Marcin Barycki

Posted in Inspiracje

Patenty, wzory i znaki towarowe, czyli rzecz o patentowaniu. Wywiad ze mną w telewizji wRealu24 Zapraszam!

Posted in Inspiracje

Zmieniasz model biznesowy? Zmień swój znak towarowy!

Posted in Inspiracje

Pomysł na patent, czyli o co chodzi w wynalazkach?

Posted in Inspiracje

Sprawdź czy nie naruszasz czyjegoś patentu!

Posted in Patenty i wzory

Patent jako prawo wyłącznego korzystania z wynalazku

Posted in Design i wzory przemysłowe

Masz własny wzór? Co musisz wiedzieć aby uzyskać na niego ochronę w Polsce?

Posted in Patenty i wzory

Uzupełnienia i poprawki do zgłoszonego w Urzędzie Patentowym wynalazku

Posted in Znaki, loga i inne oznaczenia

Ochrona niezarejestrowanego znaku towarowego. Istnieje czy nie?

Posted in Opinie i analizy Patenty i wzory

Czy pracodawca zawsze jest właścicielem Twojego pomysłu?

Posted in Patenty i wzory

Badanie merytoryczne zgłoszonego wynalazku, czyli słów klika o podstawie decyzji w sprawie patentu

Posted in Patenty i wzory

Przemysłowa stosowalność wynalazku – istotny wymóg uzyskania patentu

Posted in Patenty i wzory

O nowości wynalazku słów jeszcze kilka…

Posted in Inspiracje

Użycie w polskim znaku towarowym słów obcojęzycznych

Posted in Patenty i wzory

Element zaskoczenia w wynalazku

Posted in Patenty i wzory

Sama koncepcja nie dostanie patentu…

Posted in Inspiracje Patenty i wzory

Patentujemy.com zaprasza na Konferencję: „INFORMACJA PATENTOWA+ robi RÓŻNICĘ”

Posted in Patenty i wzory

Zgłoszenie wzoru użytkowego. Pięć prostych zasad sporządzania rysunków

Posted in Design i wzory przemysłowe

Ujawnienie wzoru przed datą jego zgłoszenia podstawą stwierdzenie nieważności. Ujawnienie w internecie

Posted in Patenty i wzory

Wzór użytkowy, czyli jak ułatwić sobie życie. Słów kilka dla palaczy elektronicznych papierosów

Posted in Patenty i wzory

Co musimy ujawnić przed Urzędem Patentowym odnośnie twórcy wynalazku?