Przemysłowa stosowalność wynalazku – istotny wymóg uzyskania patentu

Wynalazek to dobro niematerialne w postaci rozwiązania o charakterze technicznym będące rezultatem intelektualnej pracy człowieka. Aby wynalazek otrzymał patent powinien spełnić określone prawem wymogi. Jednym z nich jest przemysłowa stosowalność wynalazku.

Przemysłowa stosowalność rozwiązania według wynalazku jest trzecią przesłanką (obok nowości i poziomu wynalazczego), który musi spełnić rozwiązania, aby mogło być objęte ochroną patentową.

Co do zasady: wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa.

Nie istnieje klasyczna definicji przemysłowej stosowalności ale przyjmuje się, że działalność przemysłowa powinna być rozumiana szeroko jako obejmująca każdą działalność o charakterze technicznym.

 

Pojęcie przemysłowej stosowalności nie musi koniecznie odnosić się do zastosowania maszyny lub wytworzenia wytworu, ale może odnosić się również do sposobów np: Sposób otrzymywania książek spersonalizowanych, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży.

Zatem, stosowalny jest wynalazek, który może być w sposób powtarzalny stosowany z identycznym skutkiem. A co za tym idzie,  nie jest możliwe opatentowanie niektórych wynalazków stosowanych w sferze osobistej i prywatnej.

Co ważne, wynalazek powinien jednak realizować jakiś cel o znaczeniu praktycznym!

Na przemysłową stosowalność składają się więc cztery zasadnicze wymogi cząstkowe:
1) zupełności (kompletności);
2) nadawania się do użytku;
3) powtarzalności rezultatu stosowania wynalazku i
4) należytego ujawnienia wynalazku.

Co ciekawe, wynalazkiem może być nawet rozwiązanie, którego możliwość praktycznego wykorzystania jest znikoma lub ekonomicznie nieuzasadniona, lub które nie daje gwarancji, że jest dobre. Dlatego też przemysłowy charakter stosowania, w rozumieniu technicznym, nie pozwala również na opatentowanie wynalazku, który jest bezużyteczny!

Warto dodać, że dla uznania przez Urząd Patentowy przemysłowej stosowalności danego rozwiązania technicznego konieczne jest przedstawienie przykładu praktycznej realizacji i zastosowania i co istotne przykłady te nie muszą przedstawiać najbardziej korzystnej z postaci wykonania wynalazku.

Oto przykład przemysłowej stosowalności wynalazku: 

Reduktor ciśnienia gazu znajdzie swoje zastosowanie w samochodowej instalacji gazowej typu CNG w silnikach o mocy maksymalnej do 400 KW, w tym również w samochodach ciężarowych, autobusach, samochodach z silnikiem Diesla oraz silnikach z turbodoładowaniem. 

W pokazanym przykładzie wykonania reduktor ciśnienia gazu składa się z komory wysokiego ciśnienia 1, która połączona jest komorą zredukowanego ciśnienia 3 za pośrednictwem dyszy 2. Elementem doprowadzającym gaz do komory wysokiego ciśnienia 1 są elementy rurowe wlotowe 6. W komorze zredukowanego ciśnienia 3 umiejscowiony jest króciec wylotowy 5, który wyprowadza gaz poza reduktor. W komorze wysokiego ciśnienia 1 znajduje się membrana 4, a równolegle do płaszczyzny dna 7 umiejscowiona jest użebrowana płytka 8.

 I jeszcze rysunek do powyższego przykładu:


Źródła:
Andrzej Pyrża, (red.) Poradnik wynalazcy, Warszawa 2008, s. 122
Kostański, Prawo własności przemysłowej, System Informacji Prawnej Legalis.

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.