Co nie jest wynalazkiem, czyli jakie rozwiązania nie warto zgłaszać do Urzędu Patentowego

Nie wszystko może być uznane za wynalazek. Warto o tym wiedzieć, bowiem wielu twórców sądzi, że posiada epokowe rozwiązanie, po czym okazuje się że nie podlega ono nie tylko patentowaniu, ale nawet nie może być uznane za wynalazek.

Zgodnie z art 28 Ustawy Prawo własności przemysłowej 

za wynalazki nie uważa się w szczególności: 

1) odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych 

2) wytworów o charakterze jedynie estetycznym 

3) planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier

4) wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki

41) wytworów lub sposobów, których: a) możliwość wykorzystania nie może zostać wykazana, lub b) wykorzystanie nie przyniesie rezultatu spodziewanego przez zgłaszającego – w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki

5) programów do maszyn cyfrowych 

6) przedstawienia informacji.

Należy dodać, że katalog rozwiązań, które nie zostaną uznane za wynalazek nie jest zamknięty. Zatem wyżej wymieniona lista to wyliczenie przykładowe.

photo-1424746219973-8fe3bd07d8e3

Wspólną cechą wskazanych rozwiązań jest abstrakcyjny charakter i brak cech technicznych.

1.

Jeśli chodzi o odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczne, to nie sposób się oprzeć wrażeniu, że stanowią one jedynie pewną bazę dla powstania wynalazku lub z uwagi na ich naukowy charakter muszą niejako automatycznie wejść do tzw domeny publicznej, czyli być ogólnie dostępne.

2.

W przypadku wytworów o charakterze jedynie estetycznym sprawa jest prosta. Wytwory takie mogą być chronione jako wzory przemysłowe, a wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

3.

W odniesieniu do planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier należy stwierdzić, że wątpliwy wydaje się tutaj efekt techniczny. Niewątpliwie rozwiązania takie mają walor ekonomiczny czy edukacyjny np. elektroniczny dziennik lekcyjny albo system przewidywania skoków giełdowych, ale nie jest to wystarczające do uznania za wynalazek.

4.

Jeśli chodzi wytwory, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki, to powodem wprowadzenia tego wyłączenia są doświadczenia Urzędu Patentowego dotyczące zgłaszania do ochrony absurdalnych pomysłów, tzw perpetuum mobile.

5.

Maszyny cyfrowe to kolejne wyłączenie. Chodzi tu o wszelkie programy komputerowe, które są wytworami wyłącznie intelektualnymi, nie powodującymi bezpośredniego efektu technicznego. Sprawa nie jest jednoznaczna i warto zauważyć, że praktyka niektórych urzędów patentowych (np Europejskiego Urzędu Patentowego) staje się coraz bardziej liberalna (czyli dopuszczająca patentowanie). Oczywiście programy komputerowe są chronione na podstawie prawa autorskiego.

6.

Przedstawienie informacji nie prowadzi bezpośrednio do efektu technicznego, chociaż może wywoływać inny skutek: marketingowy, np. baner reklamowy zachęcający do zakupów albo informacyjny, np. rozkład korytarzy, na wypadek alarmu pożarowego. Dodać należy, że dla takich form ustawodawca przewidział także ochronę w postaci znaków towarowych lub wzorów przemysłowych.

Źródło: P. Kostański, Prawo własności przemysłowej. Komentarz.

Reasumując warto przed podjęciem czynności zgłoszeniowych przed Urzędem Patentowym RP sprawdzić czy dane rozwiązanie nie tylko uzyska patent ale czy w ogóle może być uznane za wynalazek. Rzecznik patentowy po dość wstępnej analizie na takie pytanie może udzielić odpowiedzi.

deOczywiście prawo wyłączne jakim jest patent na wynalazek posiada walory, które trudno „zrównoważyć” ochroną na podstawie prawa autorskiego lub ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, warto jednak pamiętać, że pomimo faktu że nasze rozwiązaniu wynalazkiem być nie może (np program komputerowy), my możemy dochodzić naszych praw jeśli ktoś je naruszy.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.