Dostałeś patent lub prawo ochronne na wzór użytkowy? Pamiętaj o opłatach

Temat opłat był już kiedyś poruszany, ale z uwagi na liczne pytania jakie otrzymuje mailowo, a także konieczność „czuwania” nad swoim patentem, zarówno w aspekcie jego podrabiania, naruszania i wygaśnięcia (właśnie z uwagi na brak opłaty) warto go przypomnieć.

Patent trwa 20 lat od daty zgłoszenia, natomiast ochrona wzoru użytkowego – 10 lat od daty zgłoszenia. Warunkiem utrzymania ochrony jest prawidłowe wnoszenie opłat za kolejne okresy ochrony!

Brak opłaty skutkuje wygaśnięciem decyzji o udzieleniu prawa, więc sprawa jest poważna!

Opłaty za ochronę wnoszone są po doręczeniu zgłaszającemu decyzji warunkowej o udzieleniu prawa. Uiszcza je co do zasady uprawniony lub prawidłowo ustanowiony przez niego pełnomocnik.

Jak to się odbywa?

Najpierw otrzymuje się decyzję w takiej formie:

 

ramka dec

 

A następnie należy uiścić opłatę za pierwszy okres ochrony (w wysokości wskazanej w decyzji o udzieleniu prawa), którą należy wnieść w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia decyzji.

W przypadku niewniesienia całkowitej opłaty lub uiszczenia jej po terminie, UPRP wydaje decyzję o wygaśnięciu decyzji warunkowej o udzieleniu prawa.

Jednocześnie z wniesieniem opłaty za pierwszy okres ochrony, określonej w decyzji warunkowej o udzieleniu prawa, zgłaszający może uiścić opłatę za dalsze rozpoczęte już okresy ochrony. Dotyczy to sytuacji, gdy np. decyzja o udzieleniu patentu została wydana w piątym roku ochrony. Wówczas razem z opłatą za pierwszy okres ochrony (obejmujący pierwsze trzy lata) należy wnieść opłatę za 4 oraz 5 i ewentualnie 6 rok ochrony.

Opłaty za dalsze okresy ochrony powinny być uiszczane z góry w ciągu jednego roku przed upływem poprzedniego okresu ochrony, nie później niż w ostatnim jego dniu. Możliwe jest również wniesienie opłaty w terminie sześciu miesięcy po upływie poprzedniego okresu ochrony, przy równoczesnym uiszczeniu opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty należnej. Dodatkowy sześciomiesięczny termin nie podlega przywróceniu!

Opłatę należy wnieść na rachunek UPRP, wskazując w tytule opłaty numer patentu lub prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz okres ochrony (np. za 11 rok ochrony Pat. 111111)

Nie ma konieczności informowania UPRP o wniesionej opłacie.

A oto jak wyglądają opłaty za kolejne okresy:

Tytuł opłaty (wynalazki) Wysokość opłaty w zł
za pierwszy okres ochrony (1., 2. i 3. rok ochrony) 480,00
za 4. rok ochrony 250,00
za 5. rok ochrony 300,00
za 6. rok ochrony 350,00
za 7. rok ochrony 400,00
za 8. rok ochrony 450,00
za 9. rok ochrony 550,00
za 10. rok ochrony 650,00
za 11. rok ochrony 750,00
za 12. rok ochrony 800,00
za 13. rok ochrony 900,00
za 14. rok ochrony 950,00
za 15. rok ochrony 1050,00
za 16. rok ochrony 1150,00
za 17. rok ochrony 1250,00
za 18. rok ochrony 1350,00
za 19. rok ochrony 1450,00
za 20. rok ochrony 1550,00

 

Tytuł opłaty (wzory użytkowe) Wysokość opłaty w zł
za pierwszy okres ochrony (1., 2. i 3. rok ochrony) 250,00
za drugi okres ochrony (4. i 5. rok ochrony) 300,00
za trzeci okres ochrony (6., 7. i 8. rok ochrony) 900,00
za czwarty okres ochrony (9. i 10. rok ochrony) 1100,00

Źródło: Urząd Patentowy RP

Author: Marcin Barycki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.