Ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku. Czyli kiedy i jak świat dowie się o Twoim pomyśle?

Temat dość istotny, bowiem z praktyki wiem, że zgłaszający wynalazek do ochrony patentowej dość szybko chce poinformować, zwłaszcza konkurentów, że dane rozwiązanie (pomysł) jest jego i najczęściej chce posłużyć się w tym celu jakimś wydrukiem z bazy Urzędu Patentowego, a tymczasem…

O zgłoszeniu wynalazku Urząd Patentowy dokonuje ogłoszenia (…) niezwłocznie po upływie 18 miesięcy od daty pierwszeństwa do uzyskania patentu. Zgłaszający może w okresie dwunastu miesięcy od daty pierwszeństwa złożyć wniosek o dokonanie ogłoszenia w terminie wcześniejszym.

Dokonanie ogłoszenia przez Urząd Patentowy jest czynnością obowiązkową, ale są możliwe dwie sytuacje, w których ogłoszenia się nie dokonuje:

1) dotyczy ono wynalazku tajnego;

2) przed terminem ogłoszenia wydana została decyzja ostateczna o umorzeniu postępowania albo o odmowie udzielenia patentu.

Datą ogłoszenie jest dzień opublikowania informacji o zgłoszeniu w Biuletynie Urzędu Patentowego.

wy1

 

Funkcją ogłoszenia jest umożliwienie zapoznania się innym osobom z treścią zgłoszenia. Po zapoznaniu się z treścią zgłoszenia wynalazku powstaje możliwość zgłoszenia uwag. Inaczej mówiąc, jeśli dana osoba trzecia uzna, że są przeszkody w uzyskaniu patentu może o tym poinformować Urząd Patentowy.

Istotne jest również to, że roszczenia z tytułu naruszenia patentu, jeżeli sprawca działał w dobrej wierze, mogą być dochodzone za okres rozpoczynający się po dniu, w którym Urząd Patentowy dokonał ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku.

Ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku w Biuletynie Urzędu Patentowego powinno zawierać następujące dane:

1) co najmniej jeden symbol międzynarodowej klasyfikacji patentowej;

2) numer zgłoszenia wynalazku;

3) datę zgłoszenia wynalazku;

4) datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia lub oznaczenie wystawy;

5) nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego;

6) miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego;

7) nazwisko i imię wynalazcy;

8) tytuł wynalazku;

9) skrót opisu, w razie potrzeby z figurą rysunku (przy czym zamiast skrótu UPRP może zamieścić zastrzeżenie patentowe, jeżeli uzna, że wynalazek jest w nim lepiej przedstawiony);

10) liczbę zastrzeżeń;

11) daty wprowadzenia zmian zastrzeżeń, jeżeli miały miejsce.

Generalnie jest tak, że pomiędzy zgłaszającym wynalazek a państwem polskim dochodzi do zawarcia swoistej umowy. Otóż państwo polskie nadaje monopol patentowy,a wynalazca godzi się na upublicznienie swojego wynalazku. I właśnie ogłoszenie o zgłoszeniu jest pierwszym upublicznieniem.

Author: Marcin Barycki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.