Nie dostanę patentu? Nic nie szkodzi! Zamieniam go na wzór użytkowy!

Temat już poruszany na tym blogu ale warty przypomnienia, gdyż wielu wynalazców uważa, że po odmowie z Urzędu Patentowego RP udzielenia patentu na wynalazek droga do uzyskania prawa wyłącznego jest zamknięta, tymczasem w myśl art 38 Prawa własności przemysłowej istnieje możliwość pewnej „zamiany”.

Ale dorzeczy. Art 138 Prawa własności przemysłowej brzmi:

W toku rozpatrywania zgłoszenia wynalazku lub w okresie dwóch miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji o odmowie udzielenia patentu zgłaszający może złożyć wniosek o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy. Takie zgłoszenie wzoru użytkowego uważa się za dokonane w dniu zgłoszenia wynalazku.

A zatem dopuszczalna jest zmiana zgłoszenia wynalazku na wniosek o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy.

Zazwyczaj do takiej zmiany dochodzi, gdy zgłaszający zorientuje się, że zachodzą przeszkody do udzielenia patentu, zaś na udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy ma większą szansę. Na pewno powodem mogą być też niższe opłaty za ochronę w przypadku prawa ochronnego na wzór użytkowy.

Colorful cogwheels

 

Inaczej rzecz ujmując, gdy zdaniem Urzędu Patentowego okaże się, że wynalazek wynika w sposób oczywisty ze stanu techniki zgłaszający może uzyskać prawo ochronne na wzór użytkowy, pod warunkiem, że jego rozwiązanie spełnia przesłanki wzoru użytkowego, a więc jest:

nowym i użytecznym rozwiązaniem technicznym dotyczącym kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.

Przekształcenie takie podlega opłacie w wysokości 100 zł. Wnoszący o przekształcenie nie ma obowiązku ponownego uiszczania opłaty od samego zgłoszenia, bowiem uiścił już ją przy zgłoszeniu wynalazku.

Należy jednak pamiętać, że Urząd Patentowy nie przyzna jednocześnie patentu na wynalazek i prawa ochronnego na wzór użytkowy w odniesieniu do tego samego przedmiotu zgłoszenia, ale, zgłaszający wraz ze zgłoszeniem wynalazku może złożyć wniosek o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy.

Warto wiedzieć także, że składający wniosek powinien odpowiednio dostosować treść złożonej dokumentacji zgłoszeniowej, jeśli tego nie uczyni z własnej inicjatywy, Urząd Patentowy RP wezwie go do naniesienia stosownych poprawek.

Wniosek o zamianę nie odniesie skutku, jeśli zgłaszane rozwiązanie nie spełnia cech wymaganych od wzoru użytkowego, w szczególności gdy brak mu trwałej postaci (co dotyczy w szczególności wynalazków – sposobów, substancji, związków chemicznych), a także gdy w zgłoszeniu wynalazku nie zawarto rysunków ujawniających istotę wzoru użytkowego, które konieczne są dla zgłoszenia wzoru użytkowego. Rysunki są obowiązkowym elementem zgłoszenia wzoru użytkowego.

Co ciekawe możliwa jest również swoista zamiana udzielonego już patentu na prawo ochronne na wzór użytkowy. Wtedy data zgłoszenia patentu traktowana jest jako data zgłoszenia wzoru użytkowego.

Istotne jest również to, że sytuacja odwrotna a więc zamiana w toku postępowania wzoru użytkowego na wynalazek nie jest już możliwa.

Zatem wniosek jest prosty: jeśli istnieją przesłanki do odmowy udzielenia patentu na Twój wynalazek, nie wszystko stracone – zgłaszaj wzór użytkowy.

Author: Marcin Barycki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.