Patentowanie operacji czysto myślowych…

 

Należy wiedzieć, że

1. Wynalazek musi mieć rezultat.

Wynalazek, w świetle prawa polskiego, musi wiązać się z oddziaływaniem na materię poprzez jej nowe techniczne wykorzystanie, a rezultatem wynalazkumusi być wytwór materialny o nowej budowie lub składzie albo nowy sposób technicznego oddziaływania na materię.

2. Wynalazek musi mieć charakter techniczny.

Wynalazki mogą być dokonywane we wszystkich dziedzinach techniki, ale jednak ciągle muszą mieć charakter techniczny.

3. Wynalazek musi mieć istotę.

Wynalazek to jest rozwiązanie techniczne, które oczywiście jest poprzedzone przez pomysł, ale istotą wynalazku jest przedstawienie precyzyjnego sposobu realizacji tego pomysłu przy pomocy oddziaływania na materię, tak aby znawca mógł go w sposób powtarzalny realizować i otrzymać określony w wynalazku rezultat.

dede

Dlatego:

Nie są wynalazkami: plany, zasady i metody dotyczące działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gry.

Dlatego spod ochrony patentowej wyłączone są między innymi:

  • metody szybkiego czytania,
  • metody organizacji pracy,
  • zasady ewidencjonowania,
  • metody księgowe,
  • metody nauki języków obcych,
  • biznesplany,
  • strategie negocjacyjne i handlowe,
  • metody badań naukowych,
  • inne pomysły, których możliwość wykorzystania nie zależy od możliwości technicznych.

sofkaInaczej rzecz ujmując: wszystkim tym rozwiązaniom brakuje elementu technicznego.

Brak ochrony patentowej tego rodzaju rozwiązań wynika z ich abstrakcyjnego, intelektualnego charakteru…

Można śmiało rzec, że rozwiązania takie należą do kategorii operacji czysto myślowych

Należy jednak pamiętać, że patentować możemy urządzenia lub sposoby (ciąg czynności technicznych) służące do urzeczywistnienia wyżej przykładowo wymienionych metod, zasad, strategii…

Przykładem może być np. urządzenie do kontroli czasu pracy pracownika

Poprzedni wpis:

Następny wpis: