Przeniesienie prawa do uzyskania patentu na inną osobę w trakcie postępowania zgłoszeniowego przed Urzędem Patentowym. Możliwe czy nie?

Temat ciekawy i zarazem budzący spore wątpliwości. W przypadku przeniesienia (np sprzedaży) nie tylko patentu ale także prawa ochronnego do wzoru użytkowego i znaku towarowego czy też prawa z rejestracji wzoru przemysłowego sprawa wydaje się prosta. Takie „gotowe” prawo można przenieść. A co się dzieje jeśli „tylko” zgłosiliśmy nasz przedmiot do Urzędu Patentowego i postępowanie dalej się toczy?

Zgodnie z art. 12 ust. 1 Prawa własności przemysłowej:

Prawo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego jest zbywalne i podlega dziedziczeniu.

Ten przepis wyjaśnia wszystko, jednak warto poznać szczegóły takiej „operacji”.

Co to oznacza?

Jeśli zgłosiłeś wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy lub znak towarowy to powstaje prawo do… uzyskania prawa i takie prawo możesz je przenieść na inny podmiot, np. sprzedać.

Jest to zasada zbywalności prawa do uzyskania prawa, czyli patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa ochronnego na znak towarowy oraz prawa z rejestracji na wzór przemysłowy.

Co ciekawe – prawa do uzyskania prawa są również dziedziczne .

Jak łatwo zauważyć zbycie takiego prawa następuje  w trakcie postępowaniazgłoszeniowego przed Urzędem Patentowym.

Law concept: Paragraph on computer keyboard background

 

 

Co się wówczas dzieje?

Następuje wtedy zmiana strony postępowania administracyjnego.

Nabywca prawa staje się stroną postępowania po wykazaniu nabycia prawa.

Co potrzeba do takiego zbycia?

Oczywiście umowy, i oczywiście w formie pisemnej.

Umowa taka może być dowolnie ukształtowana przez obie strony, byleby jej treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Przeniesienie prawa do uzyskania może nastąpić zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.

Co do wymogów formalnych umowy…

Chociaż przepisy nie określają wymogów odnośnie do treści umowy  należy jednak mieć na względzie, że niezbędnym elementem takiej umowy jest postanowienie o przeniesieniu prawa oraz dokładne jego określenie (np. w przypadku zgłoszonego wynalazku będzie to numer zgłoszenia nadany przez Urząd Patentowy oraz tytuł wynalazku).

Jeśli ustaliśmy, że przeniesienie takie będzie odpłatne należy to określić.

trademark concepts

Ważne jest również to, że zbywca prawa do uzyskania winien przekazać wszelkie dokumenty (dokumenty zgłoszeniowe) nabywcy i warto taki punkt także określić w umowie z podaniem daty kiedy owo przekazanie dokumentacji nastąpi. W przypadku wynalazków i wzorów użytkowych chodzi tu o opis, zastrzeżenia, skrót i rysunki, w przypadku wzorów przemysłowych opis i rysunki, a w przypadku znaków towarowych wizualizacja znaku oraz wykaz towarów.

Istotne jest także zamieszczenie postanowienia o obowiązku zbywcy do udzielenia nabywcy wszelkich wyjaśnień odnośnie do kwestii prawnych i faktycznych związanych z  prawem i jego przedmiotem.

Warto zawrzeć także postanowienia dotyczące odpowiedzialności za wadyprzedmiotu umowy oraz rozstrzygnąć co się stanie jeśli decyzja Urzędu Patentowego będzie negatywna.

Dobrze jest także ująć zastrzeżenia dotyczące poufności oraz informacje o obowiązku powiadomienia Urzędu Patentowego o przejściu prawa do uzyskania na nowy podmiot.

Zawarcie umowy przenoszącej prawo do uzyskania patentu może być poprzedzone zawarciem umowy przedwstępnej.

A co z dziedziczeniem?

Dziedziczenie praw do uzyskania następuje na ogólnych zasadach prawa spadkowego. Prawa te wchodzą w skład spadku, z chwilą śmierci uprawnionego przechodzą na jego spadkobierców.

Author: Marcin Barycki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.