Sprawozdanie o stanie techniki = urzędowa ocena szans na uzyskanie patentu

Urząd Patentowy sporządza dla każdego zgłoszenia wynalazku i wzoru użytkowego podlegającego ogłoszeniu sprawozdanie o stanie techniki, obejmujące wykaz publikacji, które będą brane pod uwagę przy ocenie zgłoszonego wynalazku, a następnie przekazuje je zgłaszającemu.

W sprawozdaniu Urząd Patentowy zamieszcza dokumenty, które mają być brane pod uwagę przy ocenie zdolności patentowej zgłoszonego wynalazku.

dede

O jakie dokumenty chodzi?

Są to przede wszystkim publikacje podważające:

  • nowość
  • poziom wynalazczy
  • dokumenty stanowiące znany stan techniki.

Podstawą sporządzenia sprawozdania o stanie techniki jest dostępna w zbiorach UPRP literatura patentowa w językach: angielskim, niemieckim i francuskim oraz zgłoszenia i udzielone patenty polskie, a także każda inna, którą ekspert mógłby powołać.

Sprawozdanie o stanie techniki jest podstawą przeprowadzenia pełnego badania zgłoszonego wynalazku, i co istotne nie ma jednak charakteru wiążącego dla Urzędu Patentowego RP, a w toku postępowania zgłoszeniowego Organ może wziąć pod uwagę inne dokumenty nieznane w chwili sporządzania sprawozdania.

wy3

Sprawozdanie sporządza się na obowiązującym formularzu, a dokumenty patentowe są opisane poprzez: określenie ich kategorii (X, Y, A, E), podanie symbolu kraju i numeru publikacji, określenie rodzaju dokumentu – opis wynalazku zgłoszeniowy (A), opis wynalazku patentowy (B, C), wzór użytkowy (Y, U), nazwę lub nazwisko zgłaszającego, datę publikacji lub datę pierwszeństwa dla dokumentów kategorii E.

Powoływane dokumenty są odniesione do odpowiednich zastrzeżeń rozpatrywanego zgłoszenia.

Co daje Zgłaszającemu sprawozdanie o stanie techniki?

Zgłaszający ma możliwość, zwłaszcza gdy wyszczególnione w nim publikacje podważają zdolność patentową zgłoszenia (dokumenty oznaczone X, Y) dokonania we własnym zakresie oceny szans na uzyskanie patentu lub prawa ochronnego oraz ewentualnie na dokonanie przed publikacją odpowiednich zmian w zgłoszeniu.

de

Czy sprawozdanie jest wykonywane wobec wszystkich zgłoszeń?

Niekiedy wykonanie sprawozdania o stanie techniki nie jest możliwe.

Taka sytuacja ma miejsce w szczególności gdy zgłoszone rozwiązanie:

  • nie jest uważane za wynalazek lub wzór użytkowy w rozumieniu przepisów
  • nie jest ujawnione w stopniu umożliwiającym jego realizację
  • nie został określony żądany zakres ochrony
  • zastrzeżenia są tak daleko niewystarczająco poparte opisem, że nie można sformułować jednoznacznej opinii w sprawie nowości oraz poziomu wynalazczego wynalazku.

Author: Marcin Barycki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.