Jak przedłużyć prawo ochronne na znak towarowy. Zasady, warunki i opłaty.

Prawo do znaku towarowego powstaje w chwili wydania przez UP pisemnej decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, ale czas jego  trwania biegnie od daty prawidłowego zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP.

Opłatę za pierwszy okres ochrony znaku towarowegowskazuje Urząd Patentowy w decyzji warunkowej o udzieleniu prawa. Należy ją wnieść w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia decyzji.

Wysokość opłaty za pierwszy okres ochrony Urząd Patentowy ustala na podstawie ilości klas towarowych.

A oto opłaty standardowe:

 • za każdą klasę towarową (do trzech klas)  – 400,00 zł
 • za każdą klasę towarową (od czwartej klasy i każdą następną)  – 450,00 zł

W przypadku niewniesienia całkowitej opłaty lub uiszczenia jej po terminie, UPRP wydaje decyzję o wygaśnięciu decyzji warunkowej o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.

Więcej informacji co zrobić po uzyskaniu prawa ochronnego na znak towarowy znajdziesz TUTAJ.

Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia i może być przedłużany na kolejne dziesięcioletnie okresy ochrony, dowolną liczbę razy.

Przedłużenie prawa jest możliwe po złożeniu wniosku do Urzędu Patentowego o przedłużenie ochrony oraz uiszczeniu odpowiednich opłat urzędowych.

u8GBf8bBSGy3YCIhyZeI_IMG_8737-500x333

Wniosek o przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy powinien zawierać:

 1. oznaczenie wnioskodawcy i jego adres,
 2. wskazanie numeru prawa ochronnego,
 3. żądanie przedłużenia prawa ochronnego,
 4. datę wniosku,
 5. podpis wnioskodawcy albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Sam wniosek o przedłużenie prawa ochronnego powinien być złożony przed końcemupływającego okresu ochrony, przy czym nie wcześniej niż rok przed jego upływem.

UP po otrzymaniu wniosku oraz opłat za przedłużenie wydaje decyzję przedłużającą prawo ochronne na kolejny okres.

Urząd Patentowy uwzględnia wniosek o przedłużeniu prawa ochronnego na znak towarowy, przez wydanie decyzji administracyjnej w tym przedmiocie, w której powinien zamieścić okres dalszej dziesięcioletniej ochrony znaku towarowego przez wskazanie początkowej i końcowej daty tego okresu.

Istnieje jednak możliwość złożenia wniosku o przedłużenie ochrony w późniejszym terminie. Do takiej sytuacji dochodzi, gdy uprawniony spóźni się ze złożeniem wniosku o przedłużenie przed upływem okresu ochrony.

Urząd uwzględni taki wniosek  o przedłużenie ochrony w późniejszym terminie pod warunkiem, gdy:

 1. Uprawniony do znaku towarowego złoży go w w ciągu 6 miesięcy po upływie okresu ochrony,
 2. Uiści dodatkowa opłatę o ochronę powiększoną o 30% od standardowej,
 3. Dopłaci do samego wniosku dodatkową opłatę w wysokości 200 zł.

Należy pamiętać, że Urząd Patentowy nie jest zobligowany do przesyłania uprawnionym jakichkolwiek informacji przypominających o zbliżającym się terminie „końca znaku towarowego”!

photo-1444730558009-b7f0368e1264-500x282

Dlatego ważne jest, aby co kilka miesięcy robić przegląd znaków towarowych, sprawdzając „daty ważności” i zbierać dokumenty świadczących o używaniu znaku towarowego.

Więcej o obowiązku używaniu znaku towarowego znajdziesz TUTAJ

Wraz wnioskiem o przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy, na rachunek Urzędu Patentowego należy wnieść następujące opłaty:

 • od wniosku o przedłużenie prawa ochronnego (drugi i kolejne okresy ochrony) –  200,00 zł
 • dodatkowa opłata od wniosku o przedłużenie prawa ochronnego (drugi i kolejne okresy ochrony), gdy został on złożony w dodatkowym sześciomiesięcznym terminie po upływie okresu ochrony – 300,00 (wówczas pełna opłata od wniosku wynosi 500,00 zł)
 • za ochronę – za każdą klasę towarową (do trzech klas) –  400,00
 • za ochronę – za każdą klasę towarową (od czwartej klasy i każdą następną) – 450,00

W przypadku wniesienia opłaty za ochronę w terminie 6 miesięcy po upływie okresu ochrony, należy wnieść dodatkową opłatę w wysokości 30% opłaty należnej za ochronę.

Brak wniosku i opłat skutkuje decyzją o wygaśnięciu prawa ochronnego do znaku towarowego.

Jeśli chcesz poczytać o zasadach postępowania ze znakami towarowymi w Twojej firmie zapraszamy TUTAJ.

(podane zasady i kwoty obejmują stan prawny z 10 marca 2016 r.)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.