Czy mój produkt jest podobny do Wspólnotowego Wzoru Przemysłowego? Jak to sprawdzić? Kto dokonuje oceny podobieństwa?

Temat przewijający się dość często w mojej praktyce zawodowej, a ostatnio chyba nawet bardziej niż często… Dlatego warto się nim zająć nieco szerzej, zwłaszcza w kontekście pytania: Kto dokonuje oceny podobieństwa wzorów będących na rynku?

Na początek istotne definicje.

Jak podaje Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), który zajmuje się wspólnotowymi wzorami przemysłowymi:

Wzrost firm ceniących sobie dobre wzornictwo jest o 22% większy od firm, które nie są nim zainteresowane. Dobry wzór jest niezbędnym elementem sukcesu.

W celu lepszego zrozumienia istoty Wspólnotowego Wzoru Przemysłowego należy sięgnąć do przepisów unijnych, a zwłaszcza Rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. W sprawie wzorów wspólnotowych z dnia 12 grudnia 2001 r. (Dz.Urz.UE.L 2002)

photo-1416339698674-4f118dd3388b

Wspólnotowy Wzór Przemysłowy jest chroniony jako wzór wspólnotowy w zakresie, w jakim ten wzór jest:

  • nowy i
  • posiada indywidualny charakter

W przypadku nowości:

Wzór uważa się za nowy, jeśli identyczny wzór nie został udostępniony publicznie w przypadku zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, przed datą złożenia wniosku o rejestrację wzoru, o którego ochronę się wnosi lub, jeśli wystąpiono o pierwszeństwo, przed datą pierwszeństwa (art. 5 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia).

Natomiast w odniesieniu do indywidualnego charakteru:

Wzór jest uznany za posiadający indywidualny charakter, jeśli całościowe wrażenie, jakie wywołuje na poinformowanym użytkowniku, różni się od wrażenia, jakie wywiera na tym użytkowniku wzór, który został udostępniony publicznie w przypadku zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, przed datą dokonania zgłoszenia wzoru do rejestracji, od której wzór ma być chroniony lub, jeśli zastrzeżono pierwszeństwo, przed datą pierwszeństwa. (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia).

Zatem, jak łatwo zauważyć oceny podobieństwa wzorów będących na rynku dokonuje poinformowany użytkownik.

Photogenica_VMP3679313

Pojęcie poinformowanego użytkownika powinno być rozumiane, jako pojęcie pośrednie między

  • pojęciem przeciętnego konsumenta, od którego to konsumenta nie wymaga się posiadania szczególnej wiedzy, a
  • znawcą w danej dziedzinie, ekspertem który posiada szczegółowe kompetencje techniczne.

Inaczej rzecz ujmując poinformowany użytkownik to osoba szczególnie uważna.

Zatem nie chodzi tutaj o przeciętnego, szarego człowieka wykazującego przeciętną uwagę lecz osobę posiadającą pewną wiedzę w danym sektorze, czy też obszarze gospodarki.

Co to znaczy?

  • Otóż poinformowany użytkownik nie jest ekspertem, czy też znawcą ale zna różne wzory istniejące w danej dziedzinie.
  • Ponadto zna elementy składowe takich wzorów.
  • Wykazuje stosunkowo wysoki poziom uwagi przy ich używaniu.
  • Dokonując porównania obu wzorów uważnie je ogląda i jest w stanie wychwycić nawet niewielką różnicę pomiędzy nimi.

Aby dokonać porównania obu wzorów należy pamiętać, że:

Wzory uważa się za identyczne, jeżeli ich cechy różnią się jedynie nieistotnymi szczegółami.

Co jeszcze warto wiedzieć o porównywaniu wzorów?

Podstawową zasadą w porównaniu wzorów jest zasada ogólnego wrażenia która wskazuje, że wzór należy postrzegać całościowo, nie zaś wyrywkowo porównywać poszczególne jego cechy.

Niezwykle ważne w omawianej problematyce jest także to, że dla określenia zakresu ochrony należy wziąć pod uwagę stopień swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru.

Stopień swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru należy określać ze szczególnym uwzględnieniem pewnych wymagań związanych z właściwościami wynikającymi z funkcji technicznej danego produktu lub jego części, a także przepisów prawnych mających zastosowanie do takiego produktu.

Business woman hand pressing social media icon

 

Wspomniane wymagania prowadzą do standaryzacji niektórych właściwości, które stają się w ten sposób wspólne wzorom stosowanym w danym produkcie.

Przykładem takie standaryzacji mogą być np groty w tralkach ogrodzenia. Pomimo niewątpliwie różnego wyglądu tralek, groty będą miały prawie zawsze charakterystyczne cechy. To samo tyczyć się będzie np opakowań dla jogurtów albo wzorów foteli…

Ten rys dotyczący porównania funkcjonujących na rynku wzorów stanowi w zasadzie jedynie pewne kompendium.

Warto jednak przed wprowadzeniem na rynek danego produktu zbadać go pod kątem podobieństwa. Opinia prawno-patentowa wydana przez rzecznika patentowego stanowi najlepsze rozwiązanie, które da odpowiedzi na wiele pytań dotyczących podobieństwa pomiędzy wzorami a także wskaże ewentualne zagrożenia i przedstawi rekomendacje co do dalszych działań.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.