Jeśli masz zarejestrowany znak towarowy sprawdzaj czy Urząd Patentowy nie zarejestrował znaku kolidującego z Twoim!

Zmiana przepisów jaka weszła 15 kwietniu br. jest dość istotna i wywraca w zasadzie dotychczasowy system zgłaszania znaków towarowych. Nowelizacja prawa własności przemysłowej, jaka się dokonała upodobniła system krajowy do unijnego oraz w zasadzie nieformalnie nałożyła na właścicieli znaków towarowych nowe obowiązki.

Jak było dawniej?

Do tej pory Urząd Patentowy badał tzw bezwzględne i względne przeszkody rejestracji. Oznaczało to, że po zgłoszeniu znaku towarowego uruchamiana była procedura weryfikacji znaku.

Mówiąc skrótowo, w  trakcie tej weryfikacji badano nie tylko między innymi opisowy charakter oznaczenia czy sprzeczność z dobrymi obyczajami, ale także sprawdzano czy zgłoszony znak towarowy nie jest identyczny lub podobny do innego zarejestrowanego znaku dla oznaczania identycznych lub podobnych towarów i usług.

Jeśli Urząd Patentowy znalazł znaki towarowe kolidujące  ze zgłoszonym informował o tym zgłaszającego, a ten powinien był się do tego stanowiska ustosunkować.

W wyniku korespondencji pomiędzy zgłaszającym a Urzędem Patentowym wydłużał się czas oczekiwania na decyzję organu.

Trademark symbol 3d with chains

Jak teraz będzie?

Urząd Patentowy  badać będzie jedynie bezwzględne przeszkody rejestracji.Natomiast względne przeszkody będą przedmiotem sprzeciwu uprawnionego do wcześniejszego znaku towarowego oraz uprawnionego z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego.

Inaczej rzecz ujmując to na właścicielu znaku towarowego spoczywać będzie obowiązek sprawdzenia czy nie pojawił się znak towarowy kolidujący z jego zarejestrowanym oznaczeniem.

Sądzę, że efektem zmian będzie konieczność stałego monitoringu zgłoszeń dokonywanego przez rzecznika patentowego.

Należy ponadto podkreślić, że efektem tej nowelizacji będzie niewątpliwie skrócenie czasu trwania procedury związanej z udzieleniem prawa ochronnego na znak towarowy.

Law concept: Paragraph on computer keyboard background

 

 

 

Zatem, zgodnie z art. 15217:

W terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego, uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego (…).

Efektem wniesionego sprzeciwu będzie  postępowanie sprzeciwowe, gdzie stronami sporu będą zgłaszający i wnoszący sprzeciw. Oczywiście od sprzeciwu należy wnieść opłatę.

Więcej o monitorowaniu i postępowaniu sprzeciwowym wkrótce…

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.