Na znak towarowy zawierający wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu nie uzyskasz prawa ochronnego

Polska jest chyba jedynym krajem w Europie, który może precyzyjnie określić datę narodzin swojego godła. Po koronacji Przemysła II, 26 czerwca 1295 r. w Gnieźnie, znak orła stał się herbem zjednoczonego na nowo Królestwa Polskiego. Wizerunek polskiego orła zmieniał się przez wieki.

 Po częściowo wolnych wyborach do Sejmu w czerwcu 1989 r., parlament – tzw. Sejm kontraktowy, na swoim posiedzeniu w dniu 29 grudnia 1989 r. zmienił konstytucję, przywracając dawną nazwę państwa – Rzeczpospolita Polska i herb Orzeł Biały w koronie.

Ponieważ jest 3 maja, to dziś patriotycznie i praktycznie, czyli o zagadnieniu:

oznaczenie zawierające wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu a uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy.

Zgodnie z art. 1291 ust. 1 pkt 9) ustawy Prawo własności przemysłowej 

Nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które zawiera symbol Rzeczypospolitej Polskiej (godło, barwy lub hymn) (…).

W czerwcu 2007 r. Urząd Patentowy RP odmówił skarżącemu udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny z napisem Wolny Związek Zawodowy Kierowców.

W ocenie Urzędu Patentowego RP, zgłoszony znak zawierał w swojej grafice wizerunek orła białego, co stanowiło negatywną przesłankę do udzielenia prawa ochronnego.

wzz
Źródło: baza UPRP

Dlaczego?

Bo, Konstytucja RP, stanowi, iż godłem RP jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu i godło to podlega ochronie prawnej, przy czym szczegóły dotyczące godła określa ustawa o godle, barwach i hymnie.

W myśl tej ustawy godłem RP jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy.

W załączniku do tej ustawy przedstawiono wzór godła i wskazano instytucje i organy zobligowane do używania wizerunku orła ustalonego dla godła.

godło

Źródło: MKiDN

Ustawodawca zakazem udzielania praw ochronnych objął oznaczenia zawierające symbole RP i chodzi tu o oznaczenia zawierające godło, barwę lub hymn RP.

Zgodnie z krajowym orzecznictwem zakazem udzielania praw ochronnych objęte są oznaczenia zawierające charakterystyczny dla godła wizerunek orła białego w koronie

Zgłoszony wyżej przedstawiony znak towarowy zawierał charakterystyczny dla godła wizerunek orła białego w koronie.

Nie ulega jednak wątpliwości, że wizerunek ten różnił się pewnymi szczegółami kolorystycznymi od wizerunku orła ustanowionego dla godła państwowego. Co ciekawe te  różnice zostały dostrzeżone zarówno przez Urząd Patentowy RP jak i Sąd I instancji czyli Wojewódzki Sąd Administracyjny, gdzie po odmowie Urzędu Patentowego sprawa trafiła.

Ale także w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego zgłoszony znak towarowy zawierał symbol RP – charakterystyczny dla godła RP wizerunek orła koronie (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 kwietnia 2010 r.II GSK 555/09).

Ważne jest to, że ocenie sądów nie miało znaczenia prawnego to, że zawarty w oznaczeniu wizerunek orła różnił się pewnymi szczegółami kolorystycznymi od wzoru wizerunku orła ustanowionego dla godła państwowego, zawartego w załączniku do ustawy o godle, barwach i hymnie.

W związku z powyższym prawa ochronnego na taki znak towarowy nie przyznano. 

O powyższym warto pamiętać podczas konstruowania znaku towarowego dla swojej działalności.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.