Masz pomysł na wzór użytkowy? Najpierw zgłoś go do Urzędu Patentowego, odbierz prawo i wnieś je aportem do spółki z o.o.

Zastosowanie wzoru użytkowego w działalności przemysłowej

Niewątpliwie to cel do którego dąży większość wynalazców i twórców wzorów użytkowych. Inni od razu zakładają sprzedaż swojego pomysłu lub udzielenie licencji. Nie wszyscy jednak wiedzą, że istnieje także możliwość wniesienia wzoru do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a co za tym idzie uczestniczenie w zyskach z jej działalności.

Bez tytuługgggggggggg

Wzór użytkowy może być aportem

Warunkiem powstania spółki z o.o. jest wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie kapitału zakładowego. Kodeks spółek handlowych dopuszcza pokrycie udziału wkładem niepieniężnym, czyli aportem. Nie ma również problemów z określeniem jego dostępności i przydatności dla spółki, a także możliwości wejścia wzoru użytkowego jako przedmiotu wkładu do masy upadłościowej lub likwidacyjnej oraz zdolność poddania przedmiotu wkładu egzekucji. Wzór użytkowy posiada także zdolność bilansową, czyli możliwość umieszczenia go w bilansie spółki.

Wycena wzoru użytkowego – sprawa trudna i istotna

Wzór użytkowy powinien być wyceniony, a wycena ta powinna być wykonana przez profesjonalistę (najlepiej rzecznika patentowego), który zapewni jej rzetelność. Wkład powinien mieć realną wartość majątkową, a co za tym idzie dać wnoszącemu aport odpowiednią ilość udziałów, która odpowiada rzeczywistej wartości wniesionego aportu.

Określenie wzoru użytkowego w umowie spółki

Umowa spółki powinna szczegółowo określać wzór użytkowy oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów. Aportem może być tylko takie prawo, które da się wyodrębnić i opisać. W umowie powinno się wskazać tytuł wzoru oraz numer prawa ochronnego, określonego w decyzji Urzędu Patentowego RP i figurujące w bazach urzędowych. W praktyce, w przypadku aportu w postaci wzoru użytkowego, do umowy spółki załączony powinien zostać wyciąg potwierdzający dane zawarte w rejestrze wzorów użytkowych.

6 Komentarze

 1. Nigdy o tym nie myślałem. W zasadzie można się pokusić o coś takiego. Zysk, choć niewielki mógłby pomóc, szczególnie, że mało kto o tym wie. Dzięki za cenne informacje.

  • Dziekuję bardzo Warto chronić własne rozwiązania w postaci wzoru użytkowego. Procedura jest „sprawniejsza” jesli chodzi uzyskanie prawa, a uzyskane prawo można dobrze biznesowo wykorzystać. Co do edukacji, to właśnie ten blog temu słuzy. Dziekuję i zapraszam.

 2. Pytanie z pogranicza prawa własności przemysłowej i prawa korporacyjnego. Chodzi o patent jako wkład do spółki. Nie ma wątpliwości, że prawo z patentu ma zdolność aportową, ale czy tylko przeniesienie prawo wyłącznego będzie wchodziło w grę jako aport. Wkładem może być też licencja tylko, że wówczas do spółki wnosi ją licencjobiorca, a nie uprawniony z patentu.

  Co w sytuacji gdy posiadający patent nie chce go przenosić, a chce jedynie upoważnić spółkę do korzystania z tego patentu? Czy z prawnego punktu widzenia wniesienie wkładu do spółki w postaci korzystania z patentu przez spółkę jest możliwe, czy „coś takiego” posiada zdolność aportową? Czy w takiej sytuacji należy ze spółką zawrzeć umowę licencji na korzystanie z patentu?

 3. Ok, chyba już znalazłem odpowiedź na postawione pytanie, w doktrynie przyjęło się na to określenie ustanowienia prawa na rzecz spółki.

  „Przykładem konstytutywnego wniesienia aportu – tj.ustanowienia przez wspólników na rzecz spółki prawa, które dotychczas nie istniało, może być przyznanie spółce obligacyjnych uprawnień do korzystania z określonych dóbr Jest tak w przypadku, gdy wkładem niepieniężnym jest prawo do korzystania z rzeczy – jak na przykład z lokalu użytkowego, nieruchomości gruntowej, maszyn urządzeń produkcyjnych itp. Często mamy tu do czynienia z ustanowieniem takich praw, jakie przysługują dzierżawcy lub najemcy. Popularnie nazywane to bywa aportem w postaci najmu lub dzierżawy Jest to jednak o tyle nieścisłe określenie , iż najem i dzierżawa są stosunkami prawnymi, w których uprawnionego obciąża obowiązek zapłaty czynszu. W przypadku omawianych tu aportów sytuacja taka nie ma miejsca.”

  • Zgodnie z art. 158 § 1 kodeksu spółek handlowych aport to wkład niepieniężny, czyli określone świadczenie wnoszone przez wspólnika w zamian za obejmowane udziały.Aportem w spółce mogą być prawa rzeczowe, prawa obligacyjne, a także prawa majątkowe na dobrach niematerialnych. Do tych ostatnich należą m.in. patenty na wynalazki i prawa ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, licencje na korzystanie z wynalazku oraz know-how. Podkreśla to literatura i orzecznictwo. Ograniczeniem jest jedynie tzw. zdolność aportowa wynikająca z kodeksu spółek handlowych, tzn. prawo musi być zbywalne, możliwe do ustanowienia i możliwe jest określenie jego wartości majątkowej, wycena i umieszczenie w bilansie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.