Masz pomysł na wzór użytkowy? Najpierw zgłoś go do Urzędu Patentowego, odbierz prawo i wnieś je aportem do spółki z o.o.

Zastosowanie wzoru użytkowego w działalności przemysłowej

Niewątpliwie to cel do którego dąży większość wynalazców i twórców wzorów użytkowych. Inni od razu zakładają sprzedaż swojego pomysłu lub udzielenie licencji. Nie wszyscy jednak wiedzą, że istnieje także możliwość wniesienia wzoru do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a co za tym idzie uczestniczenie w zyskach z jej działalności.

Bez tytuługgggggggggg

Wzór użytkowy może być aportem

Warunkiem powstania spółki z o.o. jest wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie kapitału zakładowego. Kodeks spółek handlowych dopuszcza pokrycie udziału wkładem niepieniężnym, czyli aportem. Nie ma również problemów z określeniem jego dostępności i przydatności dla spółki, a także możliwości wejścia wzoru użytkowego jako przedmiotu wkładu do masy upadłościowej lub likwidacyjnej oraz zdolność poddania przedmiotu wkładu egzekucji. Wzór użytkowy posiada także zdolność bilansową, czyli możliwość umieszczenia go w bilansie spółki.

Wycena wzoru użytkowego – sprawa trudna i istotna

Wzór użytkowy powinien być wyceniony, a wycena ta powinna być wykonana przez profesjonalistę (najlepiej rzecznika patentowego), który zapewni jej rzetelność. Wkład powinien mieć realną wartość majątkową, a co za tym idzie dać wnoszącemu aport odpowiednią ilość udziałów, która odpowiada rzeczywistej wartości wniesionego aportu.

Określenie wzoru użytkowego w umowie spółki

Umowa spółki powinna szczegółowo określać wzór użytkowy oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów. Aportem może być tylko takie prawo, które da się wyodrębnić i opisać. W umowie powinno się wskazać tytuł wzoru oraz numer prawa ochronnego, określonego w decyzji Urzędu Patentowego RP i figurujące w bazach urzędowych. W praktyce, w przypadku aportu w postaci wzoru użytkowego, do umowy spółki załączony powinien zostać wyciąg potwierdzający dane zawarte w rejestrze wzorów użytkowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: