Nieuiszczenia opłat za patent w terminie = wygaśnięcie patentu!

Temat wygaśnięcia patentu na skutek braku opłat to zagadnienie niekiedy dość przykre. Pomijając celowy brak uiszczenia wymaganej kwoty na konto Urzędu Patentowego, na przykład w wyniku zaprzestania przez Uprawnionego produkcji określonego, opatentowanego rozwiązania, prawie zawsze ów brak opłaty wiąże się ze zjawiskiem zwykłego, ludzkiego zapomnienia.

Korzystanie z patentu rodzi obowiązek uiszczania opłat za kolejne okresy ochronne w określonych ustawowo terminach, a co za tym idzie czas ochrony patentowej uzależnione jest od uiszczania określonych opłat na rzecz Urzędu Patentowego. Nieuiszczenie opłaty okresowej w wymaganym terminie powoduje wygaśnięcie patentu i obliguje organ do wydania decyzji stwierdzającej to wygaśnięcie.

Dlatego tak istotne jest, aby co jakiś okres czasu sprawdzać jaki jest ‚TERMIN WAŻNOŚCI” naszego patentu ( czy wzoru użytkowego). Brak takiego monitoringu prowadzi do przykrej utraty naszego prawa.

Photogenica_VMP3679313

Wygaśnięcie patentu następuje w dniu, w którym upłynął poprzedni okres ochrony. Można rzec, że jest to swoista kara za nieuiszczenie opłaty za ochronę w terminie.

Opłaty za dalsze okresy ochrony są uiszczane nie później niż w dniu, w którym upływa poprzedni okres ochrony, a mogą być uiszczone w ciągu jednego roku przed tym terminem określonym.

Opłaty można uiszczać również w terminie dodatkowym 6 miesięcy po upływie powyżej określonego terminu, przy równoczesnym uiszczeniu opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty należnej. Skutek wniesienia opłaty okresowej w ciągu 6 miesięcy jest taki sam jakbyś wpłacili wymaganą kwotę w terminie. Zatem ów termin dodatkowy spełnia funkcję podobną do instytucji przywrócenia terminu.

Niezwykle istotne jest to, że termin do uiszczenia opłaty okresowej (ani pierwotny, ani dodatkowy) nie podlega przywróceniu!

Opłatę należy wnieść na rachunek Urzędu Patentowego, wskazując w tytule opłaty numer patentu lub prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz okres ochrony (np. za 11 rok ochrony Pat. 111111). Nie ma konieczności informowania organu o wniesionej opłacie.

Na zakończenie krótki wykaz wysokości opłat okresowych płaconych w Urzędzie Patentowym RP.

Tytuł opłaty (wynalazki)

Wysokość opłaty
za pierwszy okres ochrony (1., 2. i 3. rok ochrony) 480,00
za 4. rok ochrony 250,00
za 5. rok ochrony 300,00
za 6. rok ochrony 350,00
za 7. rok ochrony 400,00
za 8. rok ochrony 450,00
za 9. rok ochrony 550,00
za 10. rok ochrony 650,00
za 11. rok ochrony 750,00
za 12. rok ochrony 800,00
za 13. rok ochrony 900,00
za 14. rok ochrony 950,00
za 15. rok ochrony 1050,00
za 16. rok ochrony 1150,00
za 17. rok ochrony 1250,00
za 18. rok ochrony 1350,00
za 19. rok ochrony 1450,00
za 20. rok ochrony 1550,00

Tytuł opłaty (wzory użytkowe)

Wysokość opłaty w zł
za pierwszy okres ochrony (1., 2. i 3. rok ochrony) 250,00
za drugi okres ochrony (4. i 5. rok ochrony) 300,00
za trzeci okres ochrony (6., 7. i 8. rok ochrony) 900,00
za czwarty okres ochrony (9. i 10. rok ochrony) 1100,00

 

Author: Marcin Barycki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.