Sprawozdanie o stanie techniki

Ostatnio dość sporo przedsiębiorców zgłasza wynalazki i wzory użytkowe do Urzędu Patentowego w związku z dofinansowaniem w rundzie II konkursu związanego z Działaniem 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Jednym z wymogów tego Działania jest posiadanie sprawozdania o stanie techniki z Urzędu Patentowego RP.

Słów kilka o co chodzi?

Zgodnie z art. 47 ustawy Prawo własności przemysłowej

1. Urząd Patentowy sporządza dla każdego zgłoszenia wynalazku (także wzoru użytkowego) podlegającego ogłoszeniu sprawozdanie o stanie techniki, obejmujące wykaz publikacji, które będą brane pod uwagę przy ocenie zgłoszonego wynalazku.

2. Niezwłocznie po sporządzeniu sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, Urząd Patentowy przekazuje je zgłaszającemu.

Podstawą sporządzenia sprawozdania o stanie techniki jest dostępna w zbiorach UPRP literatura patentowa w językach: angielskim, niemieckim i francuskim oraz zgłoszenia i udzielone patenty polskie, a także każda inna, którą ekspert mógłby powołać.

Sprawozdanie o stanie techniki zawiera symbol pozycji według międzynarodowej klasyfikacji patentowej (MKP), do której został zaklasyfikowany przedmiot zgłoszenia wynalazku/wzoru użytkowego oraz zakres przedmiotowy poszukiwań według tej klasyfikacji, dokumenty dostępne w chwili sporządzania sprawozdania o stanie techniki, które mogą być brane pod uwagę przy ocenie spełnienia kryteriów udzielenia patentu na przedmiot zgłoszenia, a także odniesienie tych dokumentów do zastrzeżeń patentowych.

Sprawozdanie o stanie techniki jest podstawą przeprowadzenia pełnego badania zgłoszonego wynalazku, i co istotne nie ma jednak charakteru wiążącego dla Urzędu Patentowego RP.

Źródło: Legalis. System Informacji Prawnej

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.