Rejestracja znaku towarowego nie ma charakteru dożywotniego! Znak towarowy można „wygasić”!

Temat używania zarejestrowanego znaku towarowego już poruszany, ale jest niezwykle istotny i warty przypomnienia.

Generalnie jest tak, że jeśli rejestracja znaku towarowego została dokonana, czyli mamy prawo na dane oznaczenie (przyszła do nas decyzja Urzędu Patentowego, a potem świadectwo ochronne), to:

zarejestrowany znak towarowy musimy używać!

Tak, dokładnie tak! Musimy!

Jak używać?

Według art. 154 ustawy Prawo własności przemysłowej, używanie znaku towarowego polega w szczególności na:

1) umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzaniu do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem;

2) umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzeniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;

3) posługiwaniu się nim w celu reklamy.

Co istotne…

Używanie znaku towarowego musi mieć charakter rzeczywisty!

trademark concepts

Dlaczego używać?

Dlatego, że rejestracja znaku towarowego, inaczej: prawo ochronne na znak towarowy może wygasnąć na skutek: nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji przez Urząd Patentowy, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania.

Po co ten cały obowiązek używania?

Przyczyną wprowadzenia obowiązku używania znaku towarowego jest przede wszystkim zapobieżenie pozorowanemu wykonywaniu prawa do znaku towarowego i wyeliminowanie w ten sposób nieuczciwych praktyk polegających na ubieganiu się o rejestrację jedynie w celu uniemożliwienia nabycia prawa do znaku towarowego przez innych przedsiębiorców, zazwyczaj oferujących konkurencyjne produkty (Wyrok WSA w Warszawie w wyr. z 7.2.2006 r., Vi SA/WA 1749/05).

Rzeczywiście czyli jak?

Używanie można uznać za rzeczywiste, gdy znak używany jest w obrocie gospodarczym względem towarów i w taki sposób, aby możliwe było powstanie i dalsze istnienie asocjacji pomiędzy nim a towarem; por. U. Promińska, w: Prawo własności przemysłowej (red. U. Promińska), s. 246.

Ponadto używanie musi mieć na celu odróżnianie towarów uprawnionego (musi być niedwuznaczne) oraz dotyczyć towarów wskazanych w rejestrze, a więc być zgodne z zasadą specjalizacji (por. ibidem; U. Promińska, w: E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, s. 380).

Wniosek z tej krótkiej dywagacji nasuwa się zasadniczy: rejestracja znaku towarowego niesie nie tylko przywileje ale także obowiązki!

Wszystkich zainteresowanych szerzej tą tematyką odsyłam do tej pozycji książkowej: Obowiązek używania znaku towarowego. Studium z prawa polskiego na tle prawnoporównawczym, autorstwa prof. Marcina Trzebiatowskiego.

Author: Marcin Barycki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.