Firma przedsiębiorcy i znak towarowy należący do przedsiebiorcy to inne dobra

To jest jedno z zagadnień na które natrafiam w codziennej pracy: czy firma to jest to samo co znak towarowy?

W myśl postanowień zawartych w art. 432-4310 kodeksu cywilnego firma służy wyróżnieniu przedsiębiorcy występującego w obrocie gospodarczym. W znaczeniu prawnym firma oznacza nazwę, pod którą przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową.

Co do zasady firmą posługuje się nią każdy przedsiębiorca bez względu na swój status prawnopodmiotowy. Inaczej mówiąc, przedsiębiorca „działa” pod firmą, co jest nakazem ustawowym i powinien się nią posługiwać, nabywając prawa i zaciągając zobowiązania. Również pod firmą występuje w postępowaniu sądowym oraz w postępowaniu administracyjnym. Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko, a osoby prawnej – nazwa.

Oczywiście można włączyć do firmy pseudonim lubokreślenie wskazujące na przedmiot działalności danego przedsiębiorcy, miejsce prowadzenia tej działalności oraz innych określeń dowolnie obranych.

Marcin Barycki Kancelaria Rzecznika Patentowego

Obok tego pojęcia występuje także instytucja znaku towarowego, którego celem jest odróżnianie towarów (usług) jednego przedsiębiorstwa od towarów (usług) innego przedsiębiorstwa funkcjonujących na ryku, o czym mówi art. 120 ust. 1 Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2003 Nr 119, poz. 1117).

W przypadku znaków towarowych zgłoszonych do Urzędu Patentowego, na które uzyskaliśmy prawo ochronne: przez jego uzyskanie nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym.

Obok znaków posiadających prawo ochronne, istnieją także znaki, które nie zostały zgłoszone do ochrony ale sa używane w obrocie przez przedsiębiorcę.

BKPP_logo_120920

Znak towarowy i firma przedsiębiorcy mogą być identyczne co do formy.

Oczywiście często zdarza się sytuacji, gdy znak towarowy jest identyczny jak firma przedsiębiorstwa. Ma to miejsce gdy to samo oznaczenie służy jednocześnie do identyfikacji przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa i oferowanych przez niego towarów lub usług.W przypadku znaku towarowego należy pamiętać, że przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o udzielenie prawa ochronnego.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: