Masz pomysł? Rusza konkurs Patent Plus…

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs w programie Patent Plus.

Program ma na celu wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych przez nich wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.

W jego ramach finansowane są m.in. działania związane ze zgłoszeniem wynalazku w procedurze EPC, zgłoszeniem wynalazku w trybie PCT, wejściem w fazy krajowe państw – innych niż RP – w których zgłaszający zgodnie z deklaracją ubiega się o patent. Środki mogą być również przeznaczone na pokrycie kosztów analiz ekonomicznych i strategii komercjalizacji wynalazku.

Nabór wniosków rozpoczyna się 6 października 2014 r., a kończy 5 listopada 2014 r. o godzinie 16:00.

O dofinansowanie w ramach programu Patent Plus starać się mogą firmy, uczelnie, instytuty badawcze oraz instytuty naukowe PAN. Wsparcie może zostać udzielone na pokrycie kosztów zgłoszenia wynalazku w procedurze EPC, zgłoszenia wynalazku w trybie PCT, wejście w fazy krajowe państw (innych niż Polska) w których zgłaszający zgodnie z deklaracją ubiega się o patent jak również analiz ekonomicznych i strategii komercjalizacji wynalazku.

Program PATENT PLUS stanowi wsparcie finansowe, ale przede wszystkim ma mobilizować do zwiększenia efektywności zarządzania własnością intelektualna poprzez patentowanie.

wy2

Warto w tym miejscu przypomnieć co to jest procedura EPC i tryb PCT

1. Europejski Urząd Patentowy udziela patentów europejskich. EPC (European Patent Convention) ustala wspólną ścieżkę zgłaszania i udzielania patentów europejskich, obowiązujących w każdym z państw-członków Europejskiej Organizacji Patentowej. wskazanych przez wnioskodawcę we wniosku o udzielenie patentu europejskiego. EPC określa zarówno tryb przyznawania patentów europejskich jak i merytoryczne oraz formalne przesłanki zdolności patentowej wynalazków.Patent europejski udzielany jest na podstawie jednego zgłoszenia, w którym można wybrać do ochrony ponad 30 krajów europejskich: Albania, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein , Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, San, Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

2. Zgłoszenie międzynarodowe zwane PCT umożliwia uzyskanie ochrony patentowej w krajach, które są stronami Układu o Współpracy Patentowej (Patent Corporation Treaty). Sygnatariuszami układu jest obecnie 180 państw na całym świecie. Na podstawie PCT można starać się o patent w wielu krajach, dzięki jednemu zgłoszeniu. Dopiero na pewnym etapie zgłoszenie PCT jest dzielone i prowadzone według przepisów właściwych dla krajowych urzędów patentowych. Zgłoszenie międzynarodowe wywołuje takie same skutki prawne, jak postępowania prowadzone oddzielnie w każdym z państw. Proces przyznawania patentu międzynarodowego opiera się na dwóch fazach: pierwsza – międzynarodowa oraz druga faza krajowa.

Jak podaje portal Inwestycje.pl:

Budżet konkursu wynosi 10 mln zł, a maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu może wynieść nawet 800 tys. zł. W celu ułatwienia aplikowania uruchomiony zostanie elektroniczny system składania wniosków. W ramach dotychczas rozstrzygniętych trzech konkursów programu Patent Plus wsparcie w łącznej wysokości prawie 11 mln zł otrzymały 32 podmioty, w tym 15 przedsiębiorców. Wyłonione projekty dotyczą wynalazków z różnych dziedzin.

Author: Marcin Barycki

2 thoughts on “Masz pomysł? Rusza konkurs Patent Plus…

  1. Tak. Osoba prywatna, żeby coś opatentować musi ostro zap…ać, żeby uskrobać na rzecznika i zgłoszenie krajowe, a dla tych, którzy już się dorobili, to jest dofinansowanie, żeby mogli mieć więcej. Spokojnie bez najmniejszych oporów można się czuć białym murzynem. Bez obrazy dla ciemnoskórych, bo oni są teraz mniej dyskryminowani.

    1. Witam. Niekoniecznie.O opłatach za zgłoszenie krajowe urosły już mity, niestety często podtrzymywane na przeróżnych forach. Oczywiście każda kwota jest względna, ale patrząc na opłaty w innych krajach w Polsce wcale nie jest aż tak drogo… Czasami warto jednak zadzwonić do rzecznika i spytać. Polecam.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.