Masz pomysł na patent? 8 zasad co z nim robić dalej. Studium łopaty…

Powiem krótko: pomysł na patent to temat wiecznie żywy. W zasadzie można śmiało zaryzykować twierdzenie, że praktycznie każdy kiedyś wymyślił jakieś nowatorskie rozwiązanie albo właśnie teraz tworzy coś nowego lub w niedalekiej przyszłości wpadnie mu do głowy pomysł na patent.

Niestety często jest tak, że twórca nim „przeleje na papier” (albo ekran monitora) co właśnie wymyślił, pomysł ów zdąży się ulotnić bezpowrotnie… I co istotne: twórca nie wie za bardzo co dalej z tym pomysłem robić? Jak go „przelać na papier”? Według jakich zasad?

Poniższy tekst to krótki przewodnik jak „obrabiać” swój pomysł pod kątem późniejszego zgłoszenia do Urzędu Patentowego.

I jeszcze mała uwaga: postanowiłem, że zamiast wynalazku posłużę się przykładem wzoru użytkowego, który często zwany jest „małym patentem„.

A teraz tak dla przypomnienia:

Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.

Wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów.

Czyli tytuł tego postu może równie dobrze brzmieć: Masz pomysł na wzór użytkowy? 10 zasad co z nim robić dalej…

Prześledźmy zatem zasady postępowania z pomysłem na „mały patent” na przykładzie, konkretnym przykładzie wzoru użytkowego, pod nazwą: „Łopata składana”

łopata2

ZASADA 1: Określ co jest przedmiotem twojego małego wynalazku.

Pamiętając oczywiście o ww. definicji wzoru użytkowego (zaznaczonej na czerwono).

Przedmiotem wzoru użytkowego jest łopata składana przeznaczona do różnego rodzaju prac ziemnych, do zastosowań przemysłowych i wszędzie tam, gdzie wymagane są jak najmniejsze wymiary łopaty po złożeniu.

ZASADA 2: Zorientuj się w rozwiązaniach podobnych.

Sprawdź internet, odwiedź sklepy, popytaj. Jeśli znajdziesz wzory podobne spisz je i sfotografuj.

Znanych jest kilka rodzajów łopat składanych…

ZASADA 3: Znajdź wady rozwiązań podobnych.

Znanych jest kilka rodzajów łopat składanych, których poszczególne części – rękojeść, stylisko i łyżka łopaty po zdemontowaniu są wkładane do różnych pudeł i toreb, w których nie ma możliwości zabezpieczenia ich przed wzajemnym przemieszczaniem.

ZASADA 4: Skonkretyzuj wadę główną.

Szczególnie przy dużych łopatach części te nie dają się wygodnie zapakować i zajmują przy przechowywaniu dużo miejsca.

ZASADA 5: Określ jak twoje rozwiązanie eliminuje wady.

Ze „szczególnym uwzględnieniem wady głównej”.

Przedstawione rozwiązanie umożliwia zminimalizowanie objętości łopaty w stanie złożonym, przy czym poszczególne jej części są zabezpieczone przed przemieszczaniem.

ZASADA 6: Doprecyzuj użyteczność twojego pomysłu.

Rozwiązanie to jest odpowiednie dla wszystkich rodzajów łopat używanych do zastosowań przemysłowych, sportu, rekre- acji, rozrywki i wszędzie tam, gdzie wymagane są jak najmniejsze wymiary łopaty po złożeniu. Łopata może też zostać wyposażona w odpowiednie urządzenia ułatwiające jej ulokowanie i zabezpieczenie w konkretnym miejscu; na przykład w bagażniku samochodu za pomocą rzepów.

ZASADA 7: Stwórz szkic rysunku.

łopata1

ZASADA 8: Spróbuj spisać ideę główną w odniesieniu do rysunku.

Łopata składana posiadająca łyżkę łopaty i oddzielne stylisko z rękojeścią, znamienna tym, że po jednej stronie łyżki łopaty (1) jest wykonany otwór (4), naprzeciwko którego po drugiej stronie łyżki łopaty (1) jest wykonany zaczep (5), przy czym przez otwór (4) przekłada się stylisko (2), którego koniec jest zamocowany w zaczepie (5).

To w zasadzie początek. Nie mniej jednak: początek istotny… Twój pomysł został opisany i zdefiniowany. Teraz stanowi surowiec do obróbki, czyli typowej pracy rzecznika patentowego.

Kolejnym etapem powinno być dokładne zbadanie wzoru użytkowego pod kątem ww. przesłanek definiujących, czyli:

  • nowość,
  • użyteczność,
  • charakter techniczny oraz
  • forma: kształt, budowa lub zestawienie przedmiotu o trwałej postaci.

Jeśli nasz wzór spełnia powyższe cechy trzeba sporządzić dokumentację i podjąć decyzję o zgłoszeniu wzoru użytkowego do Urzędu Patentowego.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: