Odświeżasz biznes? Odśwież swój znak towarowy!

28 grudnia 2015

Rzecz  z pozoru wydaje się banalna. Jeśli zaczynasz prowadzić biznes? Koniecznie zgłoś do ochrony swój znak towarowy! To proste i pożądane posunięcie. A co w przypadku, gdy zmieniasz swój dotychczasowy model biznesowy albo Twoje obecne przedsięwzięcie straciło reputację w jakimś zakresie? Wtedy słusznym wydaje się podejście globalne, czylizmiana dotychczas używanego znaku towarowego na nowszy (odświeżony), tak aby […]

Przeczytaj cały artykuł →

Chcesz zgłosić swoje rozwiązanie do Urzędu Patentowego? Krótki kurs co nigdy nie będzie wzorem użytkowym

15 grudnia 2015

Niekiedy twórcy są przekonani, że wymyślili coś, co jest warte zgłoszenia do Urzędu Patentowego. Często myślenie jest w takim przypadku następujące:„Wynalazek to raczej nie jest bo jest za mało skomplikowane, więc pewnie jest to wzór użytkowy”.  Tymczasem, zgodnie z definicją, wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia […]

Przeczytaj cały artykuł →

Pomysł na patent. Problem z poziomem wynalazczym

6 grudnia 2015

Ponownie wracam do wpisu dotyczącego cyklu: Pomysł na patent. Problem z poziomem wynalazczym. Kiedyś zajmowałem się tematem poziomu wynalazczego. Ponieważ ciągle otrzymuję pytania o to zagadnienia, postanowiłem wrócić ze starym wpisem i nowymi przykładami dla uzupełnienia. Często na spotkaniach dotyczących patentu, klienci zadają mi pytanie: czy ich rozwiązanie jest w ogóle „wynalazcze”, czyli czy posiada jakikolwiek poziom wynalazczy? Poziom wynalazczy to […]

Przeczytaj cały artykuł →

Planujesz zgłosić wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy? Do 31 marca 2016 r. ochrona własności przemysłowej za pół ceny…

22 listopada 2015

Planujesz zgłosić, bronić bądź unieważniać wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy? Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje specjalistyczne narzędzie finansowe „Ochrona własności przemysłowej” dla małych i średnich przedsiębiorców zarejestrowanych na terytorium Polski w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020. Możesz zaoszczędzić do 50% kosztów takiego postępowania albo w ramach planowanej kwoty znacznie […]

Przeczytaj cały artykuł →

Rejestracja interfejsu jako wzoru przemysłowego

17 listopada 2015

Pewnie nie jeden właściciel sklepu internetowego, oryginalnej strony www, wyszukiwarki np hoteli zastanawiał się jak może chronić design – wygląd swojej strony. Oczywiście w grę wchodzi prawo autorskie, przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ale czy tylko? Jawi się wtedy koncepcja rejestracji interfejsu jako wzoru przemysłowego. Pamiętajmy jednak, że ochrona udzielana na wzory przemysłowe dotyczy jedynie wyglądu zewnętrznego […]

Przeczytaj cały artykuł →

Urząd Patentowy odmówił udzielenia patentu na Twoje rozwiązanie? Pomyśl o wzorze użytkowym

1 listopada 2015

Wielu twórców uważa, że po odmownej decyzji Urzędu Patentowego RP o udzieleniu patentu na wynalazek droga do uzyskania jakiegokolwiek prawa wyłącznego jest zamknięta. Tymczasem w myśl przepisów Prawa własności przemysłowej istnieje możliwość „przekształcenia” naszego rozwiązania z wynalazku na wzór użytkowy. Zatem: W toku rozpatrywania zgłoszenia wynalazku lub w okresie dwóch miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji o […]

Przeczytaj cały artykuł →

Chcesz mieć patent? Nie ujawniaj wynalazku przed zgłoszeniem go do Urzędu Patentowego

22 października 2015

Powtarzam wpis, bo ostatnio sporo osób pyta mnie o sprawy związane z ujawnieniem. Mam taką sugestię, że w dobie nagrywania rozmów w restauracjach warto do tematu podejść poważnie Często spotykanym zjawiskiem jest zaprzepaszczenie zdolności patentowej przez samego wynalazcę, który wygłasza publicznie wykład i  przedstawia swój wynalazek ujawniając jego istotę lub publikuje swoje rozwiązanie w prasie nim zgłosi go […]

Przeczytaj cały artykuł →

Masz wzór przemysłowy? Sprawdź jego nowość i indywidualny charakter.

11 października 2015

Wzór przemysłowy uznaje się za nowy, jeżeli przed datą pierwszeństwa (najczęściej jest to data jego zgłoszenia w odpowiednim urzędzie) identyczny wzór nie został udostępniony publicznie. Dodać należy, że nie stanowi przeszkody dla udzielenia prawa z rejestracji ujawnienie wzoru w ciągu 12 miesięcyprzed datą pierwszeństwa do uzyskania tego prawa, jeżeli ujawnienie nastąpiło przez twórcę lub jego następcę […]

Przeczytaj cały artykuł →

Dofinansowanie projektów dotyczących ochrony własności przemysłowej

5 października 2015

Ruszył konkurs, organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), na dofinansowanie projektów dotyczących ochrony własności przemysłowej. Istnieje zatem szansa na pokrycie kosztów usług rzecznika patentowego. Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które przyczynią się do wsparcie MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) w procesie uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub  międzynarodowym. Konkurs nie dotyczy […]

Przeczytaj cały artykuł →

Granice naśladownictwa cudzego produktu…

30 września 2015

Temat kiedyś poruszany, ale warty przypomnienia, bowiem jest dość powszechny w praktyce rzecznika patentowego. Sprawa generalnie jest prosta – obowiązkiem każdego przedsiębiorcy winno być sprawdzenie, czy wprowadzając do obrotu swój produkt nie naruszy prawa (patentu, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa ochronnego na znak towarowy lub wzór użytkowy) innej osoby. Co zatem na początku należy […]

Przeczytaj cały artykuł →

Właściciel znaku towarowego nie może zakazać mi używania mojego nazwiska…

17 września 2015

Prawo ochronne na znak towarowy, chociaż ma charakter bezwzględny doznaje pewnych ograniczeń. Inaczej mówiąc, pomimo istnienia prawa do danego oznaczenia, właściciel takiego znaku towarowego jest w pewien sposób ograniczony i inne osoby mogą tego z tego znaku towarowego w pewnym zakresie korzystać. Co do zasady, prawo ochronne na znak towarowy jest prawem podmiotowym o charakterze […]

Przeczytaj cały artykuł →

Wzorem przemysłowym nie jest sam produkt lecz jego postać…

9 września 2015

Pod tym z pozoru dziwnym sformułowaniem mieści się istota wzoru przemysłowego, którego zasadniczym celem jest zaspakajanie potrzeb klientów co do funkcjonalności, użytkowości, estetyki czy też ergonomii produktów. Inaczej mówiąc – wzór przemysłowy powinien uatrakcyjniać oferowany na rynku produkt. Zgodnie z ustawową definicją (art. 120 Prawa własności przemysłowej): Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter […]

Przeczytaj cały artykuł →

Prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przysługuje co do zasady twórcy

2 września 2015

Ustalenie kto jest twórcą wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego, kiedy powstało prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji i kiedy ów przedmiot został dokonany to rzecz podstawowa w razie sporów dotyczących problematyki autorstwa. Zasada podstawowa brzmi: Prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa […]

Przeczytaj cały artykuł →

6 zasad postępowania ze znakami towarowymi. Krótki poradnik dla prowadzących działalność gospodarczą

25 sierpnia 2015

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się oferowaniem na rynku towarów i usług. W dobie gospodarki wolnorynkowej istnieje „swobodna gra” podmiotów gospodarczych, które chcąc maksymalizować zyski stosują różne metody i strategie by swój produkt lub usługę wyróżnić, nadając jej wyjątkowy i indywidualny charakter. „Wyróżnianie” określonego dobra (produktu lub usługi) odbywa się różnymi metodami ale niezwykle skuteczną jest […]

Przeczytaj cały artykuł →

Słów kilka o ochronie niezarejestrowanego wzoru przemysłowego.

19 sierpnia 2015

Temat rzadko poruszany, a istotny bowiem nie wszystkie wzory (design) zostają zgłoszone do ochrony w Urzędzie Patentowym RP, a co za tym idzie nie korzystają z „dobrodziejstw” Prawa własności przemysłowej. Z pomocą w takiej sytuacji przychodzą przedsiębiorcom przepisy Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ustawa ta reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w […]

Przeczytaj cały artykuł →

Patentowanie operacji czysto myślowych…

16 sierpnia 2015

  Należy wiedzieć, że 1. Wynalazek musi mieć rezultat. Wynalazek, w świetle prawa polskiego, musi wiązać się z oddziaływaniem na materię poprzez jej nowe techniczne wykorzystanie, a rezultatem wynalazkumusi być wytwór materialny o nowej budowie lub składzie albo nowy sposób technicznego oddziaływania na materię. 2. Wynalazek musi mieć charakter techniczny. Wynalazki mogą być dokonywane we […]

Przeczytaj cały artykuł →

Czy mój produkt jest podobny do Wspólnotowego Wzoru Przemysłowego? Jak to sprawdzić? Kto dokonuje oceny podobieństwa?

31 lipca 2015

Temat przewijający się dość często w mojej praktyce zawodowej, a ostatnio chyba nawet bardziej niż często… Dlatego warto się nim zająć nieco szerzej, zwłaszcza w kontekście pytania: Kto dokonuje oceny podobieństwa wzorów będących na rynku? Na początek istotne definicje. Jak podaje Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), który zajmuje się wspólnotowymi wzorami przemysłowymi: Wzrost firm ceniących […]

Przeczytaj cały artykuł →

Wzór użytkowy czyli jak skutecznie chronić swój pomysł

23 lipca 2015

Wielu wynalazców i twórców uznając, że ich rozwiązanie nie jest epokowe i innowacyjne odkłada swój pomysł do szuflady… Tymczasem należy wiedzieć, że istnieje inna forma ochrony pomysłu. Tą formą jest wzór użytkowy. Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Jest to co do […]

Przeczytaj cały artykuł →

Wynalazek urzeczywistniany przy użyciu komputera

9 lipca 2015

Temat znów powraca, bowiem nowe fundusze unijne otwierają perspektywę dotacji na wiele projektów. Dlatego dziś temat już poruszany ale warty odświeżenia. Program komputerowy jako taki nie może zostać opatentowany ale opatentowany może zostać wynalazek, którego realizacja wymaga użycia programowanego urządzenia. W literaturze często spotyka się określenie w takim przypadku: wynalazek urzeczywistniany przy użyciu komputera. Pierwszy […]

Przeczytaj cały artykuł →

Rejestracja znaku towarowego graficznego jako wzoru przemysłowego… Można czy nie?

21 czerwca 2015

Czy można zgłosić swój znak towarowy istniejący jako forma graficzna jako wzór przemysłowy? Odpowiedź wydaje się na pierwszy rzut negatywna, bo przecież wzór przemysłowy to pewna postać, pewien fizycznie namacalny przedmiot (mebel, karnisz, doniczka, samochód…). Tak zazwyczaj wzór przemysłowy jest kojarzony… Co ciekawe, na drugi rzut odpowiedź taką zdaje się potwierdzać prawo, bo wszakże zgodnie […]

Przeczytaj cały artykuł →