Posted in Inspiracje

Odświeżasz biznes? Odśwież swój znak towarowy!

Posted in Inspiracje

Chcesz zgłosić swoje rozwiązanie do Urzędu Patentowego? Krótki kurs co nigdy nie będzie wzorem użytkowym

Posted in Patenty i wzory

Pomysł na patent. Problem z poziomem wynalazczym

Posted in Inspiracje

Planujesz zgłosić wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy? Do 31 marca 2016 r. ochrona własności przemysłowej za pół ceny…

Posted in Inspiracje

Rejestracja interfejsu jako wzoru przemysłowego

Posted in Inspiracje

Urząd Patentowy odmówił udzielenia patentu na Twoje rozwiązanie? Pomyśl o wzorze użytkowym

Posted in Inspiracje

Chcesz mieć patent? Nie ujawniaj wynalazku przed zgłoszeniem go do Urzędu Patentowego

Posted in Inspiracje

Masz wzór przemysłowy? Sprawdź jego nowość i indywidualny charakter.

Posted in Patenty i wzory

Dofinansowanie projektów dotyczących ochrony własności przemysłowej

Posted in Design i wzory przemysłowe

Granice naśladownictwa cudzego produktu…

Posted in Znaki, loga i inne oznaczenia

Właściciel znaku towarowego nie może zakazać mi używania mojego nazwiska…

Posted in Design i wzory przemysłowe

Wzorem przemysłowym nie jest sam produkt lecz jego postać…

Posted in Opinie i analizy

Prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przysługuje co do zasady twórcy

Posted in Opinie i analizy Znaki, loga i inne oznaczenia

6 zasad postępowania ze znakami towarowymi. Krótki poradnik dla prowadzących działalność gospodarczą

Posted in Design i wzory przemysłowe Opinie i analizy

Słów kilka o ochronie niezarejestrowanego wzoru przemysłowego.

Posted in Patenty i wzory

Patentowanie operacji czysto myślowych…

Posted in Design i wzory przemysłowe

Czy mój produkt jest podobny do Wspólnotowego Wzoru Przemysłowego? Jak to sprawdzić? Kto dokonuje oceny podobieństwa?

Posted in Patenty i wzory

Wzór użytkowy czyli jak skutecznie chronić swój pomysł

Posted in Patenty i wzory

Wynalazek urzeczywistniany przy użyciu komputera

Posted in Design i wzory przemysłowe Znaki, loga i inne oznaczenia

Rejestracja znaku towarowego graficznego jako wzoru przemysłowego… Można czy nie?