Udzielenie przez Urząd Patentowy patentu na wynalazek nie jest automatycznym potwierdzeniem braku naruszenia praw osób trzecich

W toku rozpatrywania zgłoszenia wynalazku Urząd Patentowy sprawdza czy dane rozwiązanie posiada cechę nowości, poziom wynalazczy i czy nadaje się do przemysłowego stosowania.

Tym samym, Organ nie ma ustawowego obowiązku badania ewentualnego naruszenia praw osób trzecich.

Dlatego też można śmiało stwierdzić, że udzielenie przez Urząd Patentowy patentu na wynalazek (także prawa ochronnego na wzór użytkowy) nie potwierdza braku ewentualnego naruszenia praw osób trzecich przez rozwiązanie zgłoszone do ochrony. 

Czyli, jeśli istnieje już jakiś patent na wynalazek, to jest on brany pod uwagę jako przeszkoda ale w aspekcie nowości, a nie ze względu na fakt naruszenia przez zgłoszony wynalazek innych praw. 

Zatem decyzja  taka nie odnosi się w żaden sposób do ewentualnego faktu naruszenia praw majątkowych lub osobistych innych osób.

Untitled6-467x400

Inaczej rzecz ujmując jeśli Urząd Patentowy udzieli  patentu na wynalazek (także prawa ochronnego na wzór użytkowy) to tym samym stwierdzi, że nasze rozwiązanie nie zawiera całości lub części rozwiązań technicznych tożsamych lub podobnych, które są ucieleśnione w zarejestrowanych bądź zgłoszonych wynalazkach (wzorach użytkowych), w stopniu eliminującym przesłankę nowości.

Jakie to ma konsekwencje?

Można zatem stwierdzić wprost, że decyzja Urzędu Patentowego przyznająca patent na wynalazek nie legalizuje naruszenia praw majątkowych lub osobistych innych osób albo praw nieuczciwej konkurencji.

Przykładowo, jeśli ktoś był zobowiązany do zachowania poufności i mimo tego przywłaszczył sobie cudzy wynalazek,  to nawet jeśli otrzymał patent na wynalazek  (bo zgłosił ów cudzy wynalazek do ochrony) nie uzyskał tym samym niewzruszalnego prawa absolutnego.

Osoba, która została pokrzywdzona (tutaj zobowiązała tego osobnika do zachowania poufności) może takie prawo wzruszyć!

yuy

Zatem, jeśli doszło na przykład do przywłaszczenia autorstwa wynalazku przez osobę nieuprawnioną, czyli niemającą umocowania do dokonania zgłoszenia i efektem tego zgłoszenia było  uzyskanie patentu na wynalazek, to prawowity właściciel wynalazku ma do dyspozycji:

  • roszczenie cywilnoprawne w postaci żądania przeniesienia na niego już udzielonego patentu za zwrotem kosztów zgłoszenia wynalazku lub uzyskania patentu realizowane w ramach postępowania cywilnego ;
  • żądanie wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści i naprawienia szkody na zasadach ogólnych, realizowane w ramach postępowania cywilnego;
  • żądanie unieważnienia patentu realizowane w ramach postępowania spornego przez UPRP.

Można zatem rzec, że udzielenie patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy ma znaczenie przede wszystkim formalne i nie pozbawia praw nabytych skutecznie wcześniej przez inne podmioty. 

Author: Marcin Barycki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.