Rebranding marki? Pamiętaj o nowym wykazie towarów i usług do znaku towarowego

Rebranding…

Słowo od jakiegoś czasu dość popularne, a popularność swą zawdzięcza kilku spektakularnym zmianom percepcji marki dokonanym przez takie przedsiębiorstwa jak między innymi: Poczta Polska, Reebok, bing, Yahoo, mBanku, a nawet Policję.

U źródła rebrandingu leży zmiana strategii marki, która najczęściej spowodowana jest koniecznością zmiany pozycjonowania produktu, rozpoczęciem współpracy z innymi kooperantami, zmianami własnościowymi, wprowadzeniem nowego brandu, ujednolicaniem marki, chęcią odświeżenia przestarzałego wizerunku firmy itp…

Sama zmiana marki to złożony, a przede wszystkim kosztowy proces. Należy liczyć się z wydatkami na: stworzenie nowego znaku towarowego (znaków towarowych), kampanię informacyjna w mediach, zmianę wyglądu salonów sprzedaży, wszelkiego rodzaju wyceny, przeszkolenia personelu, nowego „obrandowania” pojazdów firmowych etc…

Rebranding to też koszty związane z koniecznością rozpoczęcia nowej procedury zgłoszeniowej znaków towarowych.

In the morning

W związku z tym, procesowi rebrandingu powinny towarzyszyć zawsze czynności związane z audytem posiadanego portfolio znaków towarowych.

Szczególnie ważne jest aby przedsiębiorca dokładnie przeanalizował wykaz towarów i usług do znaku towarowego (o wykazie pisałem także tutaj).

Zmiana wizerunku firmy do idealny czas aby „dopasować” aktualnie prowadzoną działalność do wykazu stanowiącego niezbędny element procedury przed Urzędem Patentowym.

Rebranding dokonywany jest zazwyczaj po długim okresie działalności przedsiębiorcy i często wykazy do „starych” oznaczeń przedsiębiorstwa figurujące w bazie znaków towarowym nie pasują do obecnie prowadzonej działalności.

Ponadto, jest to dobry czas na dokonanie koniecznych korekt.

Przykładem takich koniecznych korekt może być sytuacja gdy jest wykaz do znaku towarowego w którym jest klasa 25, a konkretnie towar: obuwie, co oznacza, że właściciel znaku towarowego jest producentem obuwia, a tymczasem w swojej działalności biznesowej prowadzi on działalność tylko sprzedażową, czyli jest jedynie dystrybutorem (a nie producentem), a zatem powinien mieć w wykazie klasę 35, a konkretnie: sprzedaż obuwia (usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej związane z obuwiem).

Warto o tym pamiętać, bowiem konsekwencją błędnie sformułowanego wykazu towarów i usług może być wygaśnięcie znaku towarowego (utrata prawa wyłącznego) z powodu jego nieużywania wobec towarów (usług) dla których znak został zgłoszony.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: